Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Döner Sermaye Faaliyetleri Yıllık İstişare Toplantısı

Son Güncellenme Tarihi: 24.01.2018 |

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Döner Sermaye Faaliyetleri Yıllık İstişare Toplantısı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Döner Sermaye Faaliyetleri Yıllık İstişare Toplantısı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Döner Sermaye Faaliyetleri Yıllık İstişare Toplantısı, Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci´nin başkanlığında Müsteşar Cenap Aşcı, Müsteşar Yardımcıları Remzi Akçin, Sezai Uçarmak, Bakanlık ana hizmet birimlerinin amirleri, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürleri ve tüm Tasfiye İşletme Müdürlerinin katılımlarıyla 20-21 Ocak 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Bakanlığımızın ana hedefinin Türkiye’yi ticaretin daha kolay ve daha güvenli yapıldığı bir ülke haline getirmek olduğu, Bakanlığımızın üreticiden tüketiciye kadar uzanan tedarik zincirinde, bu bilinçle kolaylaştırma ve güvenliği bir arada gerçekleştirmeyi önceleyen bir yaklaşım ve vizyona sahip olduğunu belirterek Türkiye’nin 2017’de dış ticaret hacminin 391 milyar 250 milyon dolara çıktığını, ihracatının ise 157 milyar 94 milyon dolara ulaştığını, böylelikle Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci ihracat seviyesine erişildiğini ifade etti.

2017 yılında yaklaşık 2,5 milyar TL değerinde kaçakçılık olayının ortaya çıkarıldığını belirten Çiftci, kaçakçılıkla mücadelede eşyanın yakalanması için yürütülen kolluk tedbirlerinin yanı sıra kaçak eşyanın muhafazası ve tasfiyesine yönelik işlemlerin de kaçakçılıkla etkin mücadelede önemli bir etken olduğunu vurguladı.

Çiftci, döner sermaye faaliyetleri kapsamında, gümrüklerde tasfiyelik hale gelen eşyanın hızla ekonomiye kazandırıldığını belirterek, “2017 yılında tasfiyelik hale gelen eşya ve araç satışları ile diğer döner sermaye faaliyetlerinden 311 milyon TL gayrisafi, 172 milyon TL safi gelir elde edildi. İnsan ve çevre sağlığını korumak amacıyla 2017 yılında gümrüklerde bekleyen 132 milyon TL tutarındaki eşyanın imhasını gerçekleştirdik. KDV, ÖTV, Gümrük Vergisi, Kurumlar Vergisi, vergi sonrası Hazineye aktarılan tutar ve diğer kaynaklarla birlikte kamuya toplam 266 milyon TL’lik kaynak aktarıldı” dedi.

Çiftci, tasfiye sürecine sadece satış ve gelir odaklı bakılmadığını, insani yardım, sosyal sorumluluk ve eğitime katkı projelerinde kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı, Valilikler ve Belediyelere 2017 yılında 5,8 milyon TL değerinde eşyanın bedelsiz olarak tahsis edildiğini, gelecekte de sosyal sorumluluk çerçevesinde bu Kurumlarla işbirliği yapılmaya ve faaliyetlerine destek olunmaya devam edileceğini de ekledi.

Bakanlığımızın altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak Döner Sermaye kapsamında yürütülen inşaat faaliyetleri ve diğer çalışmaların da önem arz ettiğini ifade eden Çiftci, bu çerçevede önümüzdeki dönemde inşa edilecek yeni TIR parkları, gümrüklü yer, saha ve tesislerin Döner Sermayenin önemli faaliyetleri arasında yer alacağını belirtti.

Yapılan çalışma ve yeni uygulamalarla tasfiye sürecinin hızlandırıldığına değinen Çiftci, “Tasfiyelik hale gelen eşyanın ihale ile satışı, coğrafi ve mekânsal kısıtları ortadan kaldıran, şeffaf, erişilebilir ve kolay bir sistem olan e-ihale sistemine taşındı ve sistemin 80.000’i aşkın kullanıcı üyesi bulunuyor. 2017 yılı Ocak ayında başlatılan ve Bakanlığımızın ilk mobil uygulaması olan E-İhale Mobil Uygulaması da 30.000 üye tarafından indirilmiştir. İşlemlerin % 40’ı da bu uygulama ile gerçekleştiriliyor. Tasfiye Yönetim Projesi (TYS) ile de döner sermaye işlemleri elektronik ortama aktarıldı” dedi.

Çiftci ayrıca, farkındalığın arttırılarak e-ihale sisteminden daha fazla vatandaşımızın istifade etmesinin hedeflenmesi ve vatandaşımızın gümrüklerde tasfiyelik hale gelen eşyalara daha kolay erişimini sağlamak üzere perakende satış yapılan mağazalarda yeni bir anlayış geliştirilerek, halka doğrudan ve makul fiyatlarla satış yapılması gerektiğini vurguladı.

Yediemin konusunun acilen düzenleme yapılması gereken bir alan olarak göze çarptığını belirten Çiftci, çok sayıda aracın belirli standartlara sahip olmayan yedieminlerde kontrolden uzak bir şekilde beklediğini, kontrolsüzlük ve yedieminlere ödenen ücretlerin, risk ve maliyetleri arttırdığını, bu itibarla bu konuda Bakanlık olarak bir an önce düzenleme yapacaklarını açıkladı.

Son dönemdeki modern uygulamalarla antrepo denetimlerinin etkinleştirildiğini, bu kapsamda antrepoların açma ve işletme şartlarını geliştirildiğini, akaryakıt antrepolarına sayaç sisteminin kurulmasının tamamlanma aşamasına geldiğini, tüm antrepolara modern kamera gözetim sistemleri kurulumunun tamamlandığını belirten Çiftci, “Antrepolarda an itibarıyla 100 milyar dolara yakın eşya bulunmaktadır. Antrepolar ekonomi ve dış ticarette büyük öneme haizdir. Bu yıl içinde antrepoların tüm yönüyle ele alınacağı bir çalıştay düzenlenmesi ve sonuçların sektörle paylaşılması önem arz etmektedir” dedi.

Lojistik Merkezlerin kurulmasının Bakanlığımızın görevleri arasında yer aldığına ve son dönemde yürütülen çalışmalarla bir Gümrük ve Ticaret Merkezi modeli oluşturulduğuna değinen Çiftci, Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının % 14’ünü oluşturan lojistik sektörünün daha da büyütülmesi ve geliştirilmesinin hedeflenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Yardımcısı Çiftçi, Lojistik Merkezlerin kurulmasına yönelik olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına verilen görevler çerçevesinde; öncelikle hızlı kargo taşımacılığı ve elektronik ticaretle ilgili olarak faaliyet gösteren uluslararası ölçekteki şirketleri ülkemize çekecek cazibe merkezleri olması kurgulanan Gümrük ve Ticaret Merkezi Modelinin geliştirildiğini, buna ilişkin fizibilite raporunun yıl içinde sonuçlandırılması ile Gümrük ve Ticaret Merkezinin kurulması çalışmalarına başlanmasının hedeflendiğini, Bölgesel düzeyde kurulacak Gümrük ve Ticaret Merkezleri için de yıl içerisinde valilikler, il yerel yönetimleri, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, ticaret borsaları, STK’lar ve diğer paydaşlarla çalıştaylar düzenlenerek yol haritaları hazırlanacağını açıkladı.

Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler