Gümrük Vergi Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Detaylar Açıklandı

Son Güncellenme Tarihi: 8.08.2016 |

Gümrük Vergi Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Detaylar Açıklandı

Gümrük Vergi Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Detaylar Açıklandı

30 haziran 2016 tarihi dahil bu tarihten önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu hükümleri çerçevesinde gümrük idarelerince takip edilen, gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamına alındı.

6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu kapsamında gümrük idareleri tarafından takip edilen gümrük vergilerinin kapsamı,  ‘Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi, Tek ve Maktu Vergi, Dampinge Karşı Vergi, Sübvansiyona Karşı Telefi Edici Vergi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Ek Mali Yükümlülük, Toplu Konut Fonu, Tütün Fonu, Ek Fon, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (İthalat), Çevre Katkı Payı, Telafi Edici Vergi, TRT Bandrol Ücreti’ olarak belirtildi.

Gümrük vergisi alacaklarının yeniden yapılandırılması, kesinleşmiş alacaklar (yargı kararı ile kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar dahil), kesinleşmemiş alacaklar (uzlaşma başvurusunda bulunulmuş, uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak açma süresi geçmemiş alacaklar dahil), eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (4458sayılı Gümrük Kanunu’nun 234/3 fıkrası kapsamında yapılan kendiliğinden bildiriler dahil) gibi çeşit aşamalarda bulunan Gümrük Vergileri de yeniden yapılandırma çerçevesinde olacak.

Söz konusu işlemlere ait tablolar haber ekinde yer almaktadır.

İndir İndir

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler