Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesinin Uygulanması

Son Güncellenme Tarihi: 30.10.2020 |

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesinin Uygulanması” hakkında bir yazı yayımladı.

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesinin Uygulanması
Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesinin Uygulanması” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; 20 Ekim 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16 ncı maddesine “(3) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.” Fıkrasının eklendiği anımsatıldı.


Yönetmelik değişikliğinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için Geçici 16/3 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere uygun menşe şahadetnamesi ile birlikte gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde; Serbest dolaşıma giriş esnasında beyanname ekinde eşyanın menşeine dair menşe şahadetnamesi bulunmamasına rağmen eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemi (TPÖ) veya ek mali yükümlülüğün (EMY) ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği durumlarda;

1) Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, TPÖ/EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi,

2) Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve;

     a) henüz tebliğ edilmemişse,
     b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,
     c) uzlaşma başvurusu yapılmışsa,
     d) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,
     e) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,
      f) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise,
kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacağı bildirildi.


Belirtilen durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 maddesi kapsamındaki yükümlü başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Yazıda ayrıca; Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 maddesi kapsamında ibraz edilecek menşe şahadetnamelerinin kabulü ve kontrolü aşamasında azami ölçüde titiz davranılması gerektiğine dikkat çekildi.

Öte yandan, söz konusu Yönetmelik değişikliğinden önce eşyanın menşeine ilişkin menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine sunulmuş olması durumunda, söz konusu belgenin yeniden ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmadığı belirtildi.

Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 maddesi kapsamında Bölge Müdürlüklerince yapılan işlemlerin ilgili Excel tablosuna aylık olarak işlenerek takip eden ayın ilk haftasında Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerektiği ifade edildi.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler