Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bakanlık Açıklaması

Son Güncellenme Tarihi: 12.01.2017 |

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bakanlık Açıklaması

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bakanlık Açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e dair resmi internet adresinden bir duyuru yayımladı. 

12/01/2017 tarihli ve 29946 sayılı Resmi Gazete’de, “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  hakkında söz konusu Yönetmelik değişikliği ile yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmektedir:

 Söz konusu Yönetmelik ile geminin gidiş ve gelişinde alınan belgelerin tek bir form haline getirilmek suretiyle iş adımları birleştirilerek işlemlerin kısaltılması ve kağıt ortamında aranan belgelerin elektronik ortama alınması amacıyla, 07.10.2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin on iki maddesinde ve iki adet ekinde değişiklik yapılmıştır. Anılan düzenleme sayesinde gümrük idaresinin sistemleriyle liman işletmesinin sistemleri entegre edilerek gümrük denetimlerinin etkinliği artırılacak, kaçakçılıkla mücadelede kullanılan veri tabanı genişleyecek, limanda işlemlerin hız kazanması ile firmalara zaman ve maliyet avantajı sağlanacak, limana gelen-giden konteynerin, liman içi hareketleri dahil olmak üzere etkin bir şekilde izlenmesi ve sağlıklı istatistik üretilmesi mümkün hale gelecektir.

 Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile, gümrük beyannamesinin tescil edilmesi akabinde beyan sahibi veya temsilcisi tarafından gümrük idaresine gümrük kontrolü için fiili başvuruda bulunmasının muayene işleminin başlaması için yeterli olması amaçlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile serbest bölgelerde demirbaşa kayıtlı eşyanın dahilde işleme izni kapsamında tamir ve bakım işlemine tabi tutulmak üzere geçici ithalinde sözlü beyan yapılmasına imkan sağlanmıştır. Anılan düzenleme sayesinde serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın dahilde işleme izni kapsamında tamir ve bakım işlemine tabi tutulmak üzere geçici ithalinde, ilgili gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması sağlanmış olacaktır.

 Söz konusu Yönetmeliğin 200, 202, 203 ve 588 inci maddeleri ile, 200 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, laboratuvara gönderilen numune ile birlikte eşyaya ait gönderilecek evrakların neler olduğu, 202 nci maddesi tahlilin ne yönden yapılacağı, 203 üncü maddesi tahlil sonuçlarının eşya sahiplerine duyurulmasının ne şekilde yapılacağı ile ilgili kısımlarda, LARA (Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı) programının tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile tüm Laboratuvar Müdürlüklerinde 15.03.2016 tarihi itibari ile kullanılmaya başlanılmış olması ile birlikte ihtiyaç duyulan kısımlar ile 588 inci maddesinde, tahlile itiraz ve ikinci tahlil durumunda yapılan tahlillerde alınacak tahlil ücretlerine ilişkin kısımlar düzenlenmiştir. Anılan düzenleme sayesinde LARA (Laboratuvar Analiz ve Raporlama Programı) programının kullanılmaya başlanılması ile birlikte ortaya çıkan uyumsuzluklarla, tahlile itiraz ve ikinci tahlil ile ilgili yapılan tahlillerde alınacak tahlil ücretlerine ilişkin yaşanan tereddütlerin bertaraf edilmesi sağlanmış olacaktır.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklerin Gümrük Kanunun 5 inci maddesine göre dolaylı temsilci olarak iş takip edebilmeleri için gereken ortaklık ve şirketlerin temsili konusunda düzenleme yapılmıştır. Düzenleme ile gümrük müşavir veya müşavir yardımcıları dışında kişilerin dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük idarelerinde iş takibi yapmalarının önüne geçilmesi ancak bu kişilerin dış ticaret işleri ile doğrudan ilgili olmayan ‘muhasebe müdürü’ vb. yönetim kadrolarına şirket ortağı olmaksızın sınırlı temsil yetkisi ile atanabilmesi amaçlanmıştır. Yine aynı Yönetmelik ile gümrük müşavir yardımcılığı ve gümrük müşavirliği yazılı sınavları ve gümrük müşavirliği sözlü sınavları usulü, sınav komisyonunun çalışma usulleri ve sınav konularına ilişkin olarak uygulamada yer aldığı anlaşılan eksikliklerin giderilmesi amacıyla düzenlemeler yapılmış ve YGM olabilme koşullarından birisi olan eğitim koşulundaki eksiklik tamamlanmıştır. Anılan düzenlemeler sayesinde gümrük müşavirliği ve YGM uygulamasının daha etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır. 

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler