Gümrük Yükümlüğü Nedir? Ne Zaman Başlar?

Son Güncellenme Tarihi: 15.04.2022 |

Gümrük Yükümlüğü Nedir? Ne Zaman Başlar?

Gümrük Yükümlüğü Nedir? Ne Zaman Başlar?
4458 Gümrük Kanununda yazılı tanımıyla ‘’Gümrük yükümlüğü’’ deyimi, yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi zorunluluğudur. Yükümlü ise gümrük yükümlüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün kişilerdir.

İthalatta gümrük yükümlülüğünde, yükümlü beyan sahibidir. Beyan sahibi ithalat işleminde ithalata konu eşyanın alıcısı denebilir. Bu alıcının gümrük beyannamesinde alıcı hanesinde belirtilmesi anlamındadır. Aynı zamanda, dolaylı temsil durumunda hesabına gümrük beyanında bulunan kişi de yükümlüdür.

Gümrük Yükümlüğü İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihinde başlar.

Örneğin, diyelim ki cep telefonu ithalatı yapıyorsunuz. İthalat ile ilgili gümrük beyannamesini 30/03/2022 tarihinde tescil ettiniz. Artık bu tarih itibari ile gümrük yükümlüğü başlamış olur.

İthalat vergilerine tabi eşyanın 4458 Gümrük Kanuna aykırı şekilde Türkiye Gümrük Bölgesine girmesi halinde gümrük yükümlüğü doğar ve Kanuna aykırı olarak gümrük sınır hattında girdiği tarih de gümrük yükümlülüğü başlar.Farklı bir örnek olarak Veteriner kontrolüne tabi bir ürünün veteriner kontrolü yapılmadan sınır kapısından giriş yapması durumunda gümrük yükümlülüğü doğmuş olur. Türkiye Gümrük Bölgesine 20/02/2022 de girdiğini varsayalım. Bu tarih gümrük yükümlülüğün başladığı tarihtir.

Gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi eşyanın, kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması halinde gümrük yükümlüğü doğar.

Eşyanın Gümrük gözetiminden çıktığı tarihte gümrük yükümlülüğü başlar. Gümrük gözetimi kavramı eşyanın gümrüğün kontrolü altında bir alanda beklemesidir.

Geçici Depolamada Gümrük Yükümlülüğü
Yine gümrükçe eşya konulmasına izin verilen geçici depolama yerlerinde bulunan bir eşyanın, gümrükçe onaylanmış bir işlem yapmadan ambardan çıkartılması durumunda gümrük yükümlüğü doğacaktır. Geçici depolama yerlerinden izinsiz olarak çıkartılan çıkartıldığı tarihte gümrük yükümlüğü başlayacaktır.Serbest Bölgede Gümrük Yükümlülüğü
Ayrıca serbest bölgelerde bulunan ithalat vergilerine tabi eşyanın, kanuna aykırı olarak tüketilmesi veya kullanılması halinde gümrük yükümlüğü doğmuş olacaktır. Eşyanın kanuna aykırı olarak tüketildiği veya ilk kez kullanıldığı tarihte gümrük yükümlüğü başlamaktadır.

Örnek olarak yurtdışından getirilerek serbest bölgeye konulan bir makinenin vergileri ödenmeden direkt kullanılmaya başlamanız durumunda gümrük yükümlülüğü doğar. Eşyanın ilk kullanıldığı tarihte de gümrük yükümlüğü başlamış olur.İhracatta Gümrük Yükümlülüğü
İhracat vergilerine tabi eşyanın bir gümrük beyannamesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesini dışına ihraç edilmesi halinde, gümrük yükümlüğü doğacaktır. Gümrük yükümlüğü, söz konusu gümrük beyannamesi tescili tarihinde başlamaktadır.

İhracat vergilerine tabi eşyanın gümrük beyanında bulunmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkartılması halinde, gümrük yükümlüğü doğar. Gümrük yükümlüğü, söz konusu eşyanın fiilen Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihte başlar.

FERAT BAYKUŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
ŞAHİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD ŞTİ.

https://sahingumruk.com/
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük ve Dış Ticaret Kavramları