Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem ve Kullanım Ne Demektir? Kaç Çeşit Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem ve Kullanım Vardır?

Son Güncellenme Tarihi: 2.03.2022 |

Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem ve Kullanım Ne Demektir? Kaç Çeşit Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem ve Kullanım Vardır?

Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem ve Kullanım Ne Demektir? Kaç Çeşit Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem ve Kullanım Vardır?
Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşya gümrüğe sunulur. Gümrüğe sunulan eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilir.

Gümrüğe sunulan eşyayı Türkiye gümrük bölgesine getiren yada taşıma sorumluğunu üstlenen kişinin eşyayı daha önce gümrük idaresine bildirimi yapılmış olan özet beyan ile ilişkilendirilmesi gerekir. Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenir.Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem ve Kullanım
Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması eşyanın,

- Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını,
- Bir serbest bölgeye girmesini,
- Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını,
- İmhasını,
- Gümrüğe terk edilmesini

ifade etmektedir.

Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem ve Kullanım Süresi Ne Kadardır?
Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulan bir eşyanın gümrük işlemleri

- Denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren kırk beş gün,
- Diğer bir yolla gelen eşya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün,

içinde tamamlanması gerekir.Eşyanın Gümrüğe Sunulması Ne Demektir?

Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşya, getiren kişi ya da duruma göre eşyanın gelişinden sonra taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından gümrüğe sunulması gerekir. Gümrüğe sunan kişi, eşyayı daha önce ibraz olunan özet beyan ya da gümrük beyannamesi ile ilişkilendirmelidir.

Yazar: Gümrük TV
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük ve Dış Ticaret Kavramları