Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarafından Yakıt Düzeneği Tespitlerindeki Artışa Dair Bilgilendirme

Son Güncellenme Tarihi: 18.01.2018 |

Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarafından Yakıt Düzeneği Tespitlerindeki Artışa Dair Bilgilendirme

Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarafından Yakıt Düzeneği Tespitlerindeki Artışa Dair Bilgilendirme
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından araçların yakıt depolarında standart
dışı düzenek tespitini içerir usulsüzlük bildirimlerinde artış gözlendiği belirtildi.
Bahsi geçen düzeneklerin genel hatlarıyla deponun 2 veya 3 bölmeye ayrılması, deponun arka
kısmında bölme hizasında konumlandırılmış ve ucunda vana bulunan hortumların varlığı
şeklinde olduğu ve ilki kadar sık olmamakla birlikte bildirim konusu olmaya başlayan bir diğer
metodun ise; depolardan yakıt çekmeye yarayan şamandıraların sabit değil sökülüp
takılabilir olduğu hususu ifade edildi.

TIR Odaları ile yakın zamanda yapılan yazışmalara da konu olan bu tespitlerin; TIR Komitesinin
26.12.2017 tarihli toplantısında görüşüldüğü ve TIR Odalarına söz konusu metotlara ve bildirim
konusu olaylarda ismi geçen firmalara dair bilgilendirmede bulunulması kararının alındığı
bildirildi.

Ayrıca, 08.01.2018 tarihinde Resmi gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 31
inci maddesinin taşıtlarda tadilat ve yakıt depolarının konu edinildiğinin belirtildiği, hükmün;
araçlarda yapılan tadilatların uyacağı mevzuatı, hangi araçların hangi şartlarla yarı römork veya
römorklarda yakıt deposu bulundurabileceğini ve ihlâller halinde uygulanacak yaptırımları
içerdiği ifade ediliyor.

"Taşıtlara tadilat ve yakıt depoları
MADDE 31 – (1) Araçlarda yapılan tadilatların, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında
Yönetmeliğe uygun ve Araç Tescil Belgesine işlenmiş olması zorunludur.
(2) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu
bulundurulamaz.
(3) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda soğutma tertibatının çalıştırılması
için gereken yakıt deposu haricinde yakıt deposu bulundurulamaz. Bu fıkraya uymayan yetki
belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir.
(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara aykırı olan taşıtlar, durumun tespiti halinde yetki belgesi
sahibinin yetki belgesi eki taşıt belgesinden re'sen düşülür. Bu taşıtların, nitelikleri bu
Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirildikten sonra, herhangi bir yetki belgesi eki taşıt
belgesine yeniden ilave ettirilmek istenilmesi halinde ise düşüm tarihinden itibaren altmış gün
geçmedikçe ilave işlemi yapılmaz."

İstanbul Ticaret Odası
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler