Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması

Son Güncellenme Tarihi: 17.08.2019 |

Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesi tarafından Kore STA hakkında yazı paylaşıldı.

Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması
Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesi tarafından Kore STA hakkında yazı paylaşıldı.

İlgili yazıda Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesindeki ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespitine yönelik belge olan menşe beyanının düzenlendiği bazı durumlarla ilgili vergi ve ceza uygulamalarında hukuki açıdan yanlış bir değerlendirmeye mahal verilmemesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla konunun Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilerek sonucundan bilgi verilmesi talep edilmektedir ifadeleri belirtildi.

Yazının devamında anılan Yönetmeliğin "menşe beyanının hazırlanma koşulları"na dair 19. maddesinin 5. fıkrası "Bir menşe beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl veya ithalatçı Taraf ülkenin mevzuatında belirtilen süre içerisinde ithalatçı Taraf ülkeye ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra hazırlanabilir." Hükmü içermekte.

Yazıda son olarak ilgide kayıtlı yazınızda belirtilen hallerde, Güney Kore'deki ihracatçısı tarafından usulüne uygun bir şekilde ve anılan Yönetmeliğin yukarıda atıfta bulunulan hükmünde öngörülen süreler içerisinde sonradan hazırlanıp imzalanan menşe beyanlarının ibraz edilmesi mümkün olup, bu durumlarda ithalatçıya vergi ve ceza tahakkuk ettirilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmekte ifadeleri yer aldı.

Gümrük Müşavirleri Derneklerinin Güney Kore menşeli ve çıkışlı eşyaların ithalinde geriye yönelik ek tahakkuk ve ceza uygulamaları yazısı için tıklayınız.

Güney Kore Menşeli Eşyalara Ek Tahakkuk Uygulaması hakkında yazı için tıklayınız.

Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması-Cevabi Yazıya ulaşmak için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri