Harç Miktarları Karşılaştırma Tablosu

Son Güncellenme Tarihi: 29.12.2017 |

Harç Miktarları Karşılaştırma Tablosu

Harç Miktarları Karşılaştırma Tablosu
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu anlamda 80 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak harç tutarları yeniden belirlendi.

492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve ilan edilmesi dair 80 seri no.lu Tebliğ 29/12/2017 tarihli ve 30285 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı.

Maliye Bakanlığınca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 14,47 (on dört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiş olup, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) ile tespit edilerek 2017 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırıldı. Artırılan bu tutarlar 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterildi.
 
Sık Kullanılan işlemlerden bazılarının harç miktarları şu şekilde oldu: 
Bahse konu mevzuat metni için TIKLAYINIZ 
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler