Hayvan Yemi ve Gübre İthalatında KDV İstisnası

Son Güncellenme Tarihi: 11.02.2020 |

Gümrükler Genel Müdürlüğü KDV Kanunu 13(ı) Maddesinin Uygulanması

Hayvan Yemi ve Gübre İthalatında KDV İstisnası
Yazıda, hayvan yemi ve gübre ithalatında KDV istisnasının uygulanma koşullarına dikkat edilmesi ve 11.08.2017 tarihli ve 27248142 sayılı yazı içeriğine dikkat çekildi.


11.08.2017 tarihli yazıda, hayvan yemi ve gübre söz konusu eşyaların gerek yurt içi tesliminden ve gerekse ithalinden sonra kısmen de olsa tarımsal amaç dışında kullanılabilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor. TGTC'nin 23 üncü faslında yer alan yemlerin tarımsal amaç dışında (örneğin sanayi, tıp, eczacılık, kozmetik v.b. gibi) kullanmak üzere satın alınması teslim edilmesi durumunda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasının (ı) bendinde yer alan istisnadan yararlanılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Buna göre, bu kapsamdaki ürünlerin tarımsal amaç dışında kullanılmayacağına dair ithalatçı firmadan bir dilekçe alınması gerekiyor. Bu dilekçenin bir örneğinin mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi kaydıyla bahse konu istisna kapsamında ithaline izin verilmesinde yasal açıdan bir sakınca bulunmuyor.


KDV Kanunu 13(ı) Maddesinin Uygulanması yazısı için tıklayınız.

11.08.2017 tarihli ve 27248142 sayılı yazı için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri