Hazırlanan “e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” 7 Hedef ve 23 Eylemden Oluşuyor

Son Güncellenme Tarihi: 7.02.2018 |

Hazırlanan “e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” 7 Hedef ve 23 Eylemden Oluşuyor

Hazırlanan “e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” 7 Hedef ve 23 Eylemden Oluşuyor
Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) Yüksek Planlama Kurulunun 31/01/2028 tarihli ve 2018/1 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 6 Şubat 2018 Tarihli ve 30324 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Bilindiği gibi, dünya genelinde başta bilişim ve iletişim alanlarında olmak üzere ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, firmaların ürün ve hizmetlerinin tedariğinden nihai tüketicilere ulaşımına kadar bütün iş modellerini yeniden ele almasını zorunlu hale getirmekte. Bu süreçte, mal ve hizmetlerin dijital ticaretinin hızla yaygınlaştığı, ülkelerin kendi içlerinde ve birbirleriyle gerçekleştirdikleri ticaretin geleneksel yapıdan ve usullerden uzaklaşarak giderek artan bir şekilde elektronik ortama taşındığı görülmekte.

Küresel boyuttaki bu gelişmeler doğrultusunda, Ekonomi Bakanlığı tarafından; e-ihracatı ihracatçılar için daha kolay ve ulaşılabilir kılarak Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla daha fazla yer almasını sağlama, e-ticaret alanında ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir ekosistem oluşturma ve böylelikle Türkiye’yi dünya geneline hizmet sunan bir e-ticaret merkezi haline getirme vizyonuyla, ilgili tüm kesimlerin görüş ve önerileri de dikkate alınarak, e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandı.

Hazırlanan “e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” 7 hedef ve 23 eylemden oluşmaktadır.

e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020) aşağıdaki stratejik hedefleri içermektedir;
 lojistik alanında geliştirilecek formüller ile e-ihracata ilişkin sektörün kapasitesinin geliştirilmesi,
 gümrük işlemlerinin sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilmesi,
 sınır ötesi e-Ticarette ürün güvenliği ve denetiminin etkinleştirilmesi,
 e-ihracatçılarımızın uluslararası rekabetçiliklerinin geliştirilmesine yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması,
 e-ihracatçı firma sayısının artırılması,
 KOBİ’lerimizin ve mikro girişimcilerimizin e-ihracatçı olmalarının sağlanması,
 e-İhracatın geliştirilmesine yönelik uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı 
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler