Hukuki Süreler ve Kira Bedellerinin Ödenmemesi

Son Güncellenme Tarihi: 27.03.2020 |

26.03.2020 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. COVID-19 hastalığı nedeniyle, kanunda yargı alanında ki sürelere ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı.

Hukuki Süreler ve Kira Bedellerinin Ödenmemesi
26.03.2020 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. COVID-19 hastalığı nedeniyle, kanunda yargı alanında ki sürelere ilişkin bazı düzenlemeler yapıldı.


Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar duracak.

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacak. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecek. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanacak.

Değişiklik Kapsamının Dışında Kalan Süreler

Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.
6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.


İcra ve İflasa Yönelik Sürelere

İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecek. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret alınmayacak,

Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecek,

Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam edecek,

İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınacak.

Kira Ödemeleri

1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturamayacak.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler