İGMD Uyardı “Veri Sorumluları Siciline Kayıt Olun!”

Son Güncellenme Tarihi: 17.09.2020 |

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili Kurul kararına göre Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin de Veri Sorumluları Siciline kayıt olması gerekiyor.

İGMD Uyardı “Veri Sorumluları Siciline Kayıt Olun!”
Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili Kurul kararına göre Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin de Veri Sorumluları Siciline kayıt olması gerekiyor.


6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili Kurul kararı gereğince yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olan veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon Türk Lirasını aşan veri sorumlularının (Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin) 30 EYLÜL 2020 tarihine kadar Veri Sorumluları Siciline kayıt olmaları gerekmekte.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada; gerçek kişi gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri Sicil’e kayıt yükümlülüğünden müstesna olduğu belirtildi.


Açıklamada; gerçek ve tüzel kişi tüm Gümrük Müşavirliklerinin KVKK bağlamında bir takım yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi. Çalışan sayısı veya mali bilançosuna bakılmaksızın tüm gerçek kişi Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin; aydınlatma yükümlülüğünü usulüne uygun bir şekilde yerine getirmek, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda, Veri Envanteri, aydınlatma ve açık rıza metinleri, taahhütname ve protokoller, sözleşme revizyonları, farkındalık eğitimleri, sunum, başvuru-şikâyet yönetimi gibi tüm çalışmaların hazırlanarak titizlikle yerine getirilmesi ve aynı zamanda kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmelerin yakından takip edilmesi yasal zorunluluk olduğu belirtildi.


Aksi halde 6698 Sayılı KVKK’nın 18. Maddesi gereğince;

- Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar, (istisnasız)

- Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, (istisnasız)

- Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, (istisnasız)

- Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar varan idari para cezaları söz konusu olabileceği vurgulandı. (çalışan sayısı veya bilanço istisnaları)
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler