İGMD’den COVID 19 Duyurusu

Son Güncellenme Tarihi: 25.03.2020 |

EVDE KAL TÜRKİYE. SİZ GÜVENDE OLUN DİYE BİZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ, GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARI VE STAJYERLERİ İTHALAT VE İHRACAT NOKTALARINDA, ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ NOKTASINDA SAHADA ÇALIŞIYORUZ.

İGMD’den COVID 19 Duyurusu
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD), COVID-19 Kapsamında İGMD Üyelerine Önemli Duyuru başlığıyla bir yazı yayınladı.

İGMD Yönetim Kurulu “EVDE KAL TÜRKİYE. SİZ GÜVENDE OLUN DİYE BİZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ, GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARI VE STAJYERLERİ İTHALAT VE İHRACAT NOKTALARINDA, ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ NOKTASINDA SAHADA ÇALIŞIYORUZ.” dedi.

Duyuruyu aynı şekilde yayınlıyoruz.

Derneğimizin üyelerinin de yakından bildiği ve takip etiği üzere geçtiğimiz yılın sonunda Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan COVID-19 isimli VİRÜS küresel ölçekte bir salgına sebep olmuştur. Hastalığın yayılmasının temel sebebi fiziki temastır. Bu nedenle salgının önlenmesi amacıyla dünyanın pek çok ülkesi ile birlikte ülkemizde de giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmakta ve hatta bazı ülkelerle aramızdaki sınırlardan insan ve eşya geçişlerinin tamamen engellenmesine yönelik önlemler uygulanmaktadır. Yüzonbir yıllık bir tarihi birikime sahip bulunan meslek örgütümüzün kurumsal hafızasında gördüğümüz ve ülkemiz ile dünyanın karşılaştığı en büyük çaptaki küresel krizle karşı karşıya olduğumuz açıktır. Bu noktada toplumun bazı kesimlerinin evlerinde oturması gerekmektedir. ULUSAL GÜVENLİK VE TOPLUMSAL DEVAMLILIK sağlanması zorunluluğu nedeniyle sağlık sektörü, emniyet ve güvenlik birimleri, gıda dağıtım ve benzeri servis sağlayıcılar, uluslararası ticaret için servis sağlayıcılar (Gümrük Müşavirliği Hizmetleri, Nakliye, Lojistik ve Depolama) ile kamu kurum ve kuruluşlarının verdikleri hizmetin aksamadan devam etmesi gerekmektedir. Gümrük Müşavirleri, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları uluslararası ticarette ülke ihracatının ve ithalatının aksamadan yürütülmesini temin etmek amacıyla hizmet üretmekte olup, 4458 sayılı yasanın geçici 1 ila 6. Maddesi hükümleri gereği YARI KAMUSAL NİTELİKTE MESLEK MENSUPLARI olarak tanımlanmıştır ve bu bağlamda kamusal hizmet vermeye devam etmek zorundadırlar. Ayrıca “Gümrük Müşavirliği” dünya ölçeğinde tanımlanmış özel bir meslektir. Bu açıklamalar ışığında meslek örgütlerimiz ve üyelerimizle birlikte virüsün hızla yayılım göstermesi ve ölümcül etkilerinin olması nedeniyle ortaya çıkan risklerin değerlendirilmesi gerekliliği ile Dış Ticarette alınması gereken ilave bazı önlemler ve mevzuat düzenlemeleri için güncellemeler ve bilgilendirmeler yapılması ile sahada ki tecrübe ve gözlemlerimizin aktarılması gereği hasıl olmuştur. Ayrıca 22 Mart 2020 tarih 31076 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete de COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler Hakkında Genelge 2020/4 yayımlanmıştır. Bu çerçevede Coronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye ve toplum sağlığını korumaya destek olmak amacıyla alınan önlemler kapsamında 24.03.2020 tarihinden itibaren Derneğimizin uygulamaları ve tavsiyeleri aşağıdadır.

1. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği çatısı altında mesleki faaliyetini sürdüren Meslek Mensuplarımıza ilave olarak tüm Türkiye’de bulunan diğer Gümrük Kanunu ile kurulmuş olan Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavir Dernekleri Yönetimleri ile eşgüdüm içerisindeyiz. Yönetim Kurulu toplantılarımızı WEB üzerinden elektronik ortamda yapıyor ve gündemi yakından takip ediyoruz. Bu bağlamda hem diğer Derneklerle hem de Bakanlık ile iletişim halindeyiz.

2. İGMD ismi tescilli bir isimdir ve camiamıza ait bir markadır. Son günlerde İGMD isminin devamına önüne yada arkasına bir takım eklemeler yaparak (İGMD Kapalı Grup, İGMD Özel Grup, İGMD Değişim Grup, İGMD …..Hareketi ve benzeri) sosyal medyada yapılan duyurular, çağrılar ve benzeri ifadeler sadece camiamıza zarar vermekle kalmamakta, buralardan yayılan asılsız haberler aynı zamanda suç teşkil etmektedir. Önümüzdeki 24 saat içinde bu ismi ve unvanı kullanan ve kapatmayanlar için Dernek avukatlarımız aracılığıyla bu adresleri açanların IP adreslerinin tespit edilerek gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacak olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

3. Tüm dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği şu zor ve sıkıntılı günlerde bu mesleğin değerli mensupları bir bütün halinde hareket etmekte ve RİSKLİ MESLEK MENSUPLARI arasında yer alan üyelerimiz ülke ekonomisinin hammadde ihtiyacı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen görevlerinin başında çalışmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında kritik eşyanın gümrük işlemlerinin hızla yapılabilmesi gerekmektedir. Bu sürecin aksamadan işlemesini teminen “Cerrahide Kullanılan Eldivenler, Serum ve Kan Verme Seti Kanülü, Damar İçi Kataterler, Steril Tek Kullanımlık Ürünler, Anjiyografi Malzemeleri Ve Solunum Cihazları ile Corona Virüs İçin Hızlı Tarama Kitleri ve Benzeri Set Halindeki Eşyaların İthalat İşlemleri” başta olmak üzere dezenfektanlar da dahil olmak üzere sağlıkla ilgili tüm ithalat ve ihracat işlemlerinde sistemin aksamadan yürümesini temin etmek sadece mesleki sorumluluğumuz değil aynı zamanda güzel ülkemize ve insanlarımıza bir vatan borcumuzdur.

4. Coronavirüs Değerlendirme Toplantıları sırasında açıkça meslek mensuplarımız ismen kamusal meslekler arasında zikredilmemiş olmakla birlikte, başta gümrüklü alanlarda/sahada çalışan meslek mensuplarımız olmak üzere tüm üyelerimiz, tıpkı hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları gibi ya da güvenliğimizi sağlayan emniyet mensuplarımız gibi çalışmaya ve görünmeyen kahramanlar olarak görevlerini ifa etmeye devam edeceklerdir. Tüm süreçlere tam destek vererek çalışmaya devam ederken, “EVDE KAL TÜRKİYE. SİZ GÜVENDE OLUN DİYE BİZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ, GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARI VE STAJYERLERİ İTHALAT VE İHRACAT NOKTALARINDA, ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ NOKTASINDA SAHADA ÇALIŞIYORUZ.” Diyeceğiz. Ancak bir yandan işimizi yaparken diğer yandan aşağıdaki hususları da dikkate alarak ve tedbirli davranarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

a. Tüm gümrüklü alanlarda, geçici depolama yerleri ile antrepolarda ve iş takibi yapılan her yerde ve özellikle kırmızı hatta eşya muayenesi başta olmak üzere iş akışlarımız sırasında dikkatli olunarak “sosyal mesafe” kuralına uyulacaktır.

b. Geçici depolama alanları ile gümrük idaresi ve benzeri yerlerde iş süreçlerinin takibi sırasında eldiven ve maske takılması gerektiği unutulmamalıdır. Sadece kendi güvenliğimiz için değil, çalışma alanlarımızda bulunan diğer insanların güvenliği için de Gümrük Müşavirliği firma sahibi ve yöneticilerinin hem ofis içinde hem de sahada çalışan meslek mensuplarımızın maske, eldiven ve dezenfektan ürünlerine yönelik ihtiyaçlarının karşılanmasında azami hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Bu tip malzemelerin satış noktalarında kasıtlı olarak yok denildiği veya fahiş fiyatla satıldığına yönelik tespitleri bulunan üyelerimizin Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan HFA bildirim uygulaması yoluyla gerekli bildirimleri yapmaları gerekmektedir. (Kullanıcılar telefon numarası, e-posta adresi ve TC kimlik numarasını girerek uygulamaya üye olabilmektedir.) Gümrüklü alanlarda bulunan irtibat ofislerimize bugün el dezenfektanları dağıtılmakta olup, üyemiz olan Gümrük Müşavir ve Yardımcılarımızın yurt dışından gelen evraklarla temas etmelerinden sonra bu alanlara uğradıklarında kullanımlarına sunulmaktadır.

c. Gümrük Vergilerinin, mesai ücretlerinin ve benzeri tüm ödemelerin Saymanlıklardan “gümkart” ile yatırılması yerine, mümkün olabildiğince (YYS ve OKSB sahibi firmalarında olduğu gibi) firmaların kendileri tarafından yatırılmasının teşvik edilmesi veya elektronik ortamda bankalar aracılığıyla ödenmesinin sağlanması noktasında tüm üyelerimiz tarafından hassasiyet gösterilerek gerekli aksiyonların alınması tavsiye edilmektedir.

d. Başta havalimanlarında bulunan ihracat ardiye ücretleri, ihracat tespit ücretleri olmak üzere tüm Türkiye’de bulunan geçici depolama işletmeleri ile genel antrepo işletmelerinin ardiye ve diğer ücretlerinin elektronik ortamda ödemelerinin yapılmasının sağlanması ve bu noktada gerekli aksiyonu almayan depolama işletmelerinin info@igmd.org.tr adresinden Dernek Merkezine bildirilmesi gerekmektedir. 23.03.2020 tarihinde WEB üzerinden elektronik ortamda görüntülü yapılan YK Toplantısında bu konuyla ilgili olarak alınan karar gereği bazı üyelerimizden gelen taleplere istinaden pek çok depolama işletmesine hitaben yazılar hazırlanıp gönderilmeye başlanıldığı bilgisini de bu vesileyle paylaşıyoruz.

e. Ofislerde ve sahada nöbet usulü çalışmanın tavsiye edildiğini tüm üye işletmelerimiz dikkate alarak gerekli aksiyonları almalıdır. Bu bağlamda Derneğimizin merkezinde ve tüm şubeleri ile irtibat bürolarında YK da alınan karar gereği dönüşümlü olarak asgari sayıda personel bulundurulacak olup, 4857 sayılı İş Kanunu içeriğinde belirtildiği üzere “uzaktan çalışma kuralları” çerçevesinde dernek merkezimizin pek çok personeli evden/uzaktan işlem tesis etmeye başlamıştır. Dernek Merkezimizde bulunan nöbetçi personel 10:00 – 16:00 arasında, irtibat ofislerimizde bulunan nöbetçi personelimiz ise 09:00 – 17:00 arasında çalışacaktır. Ayrıca Derneğimizin Sabiha Gökçen Ofisi yeni terminal binası yapımı nedeniyle iş hacmi yok denecek kadar azaldığından ve çok uzak bir noktada kaldığından geçici olarak kapatılmıştır. (Bakınız İGMD WEB SİTESİ Dernek Merkez ve İrtibat Ofisleri Çalışma Düzeni Hakkında Duyuru)

f. Tüm meslek mensuplarımız ile sektör paydaşı olan sivil toplum örgütlerinin de malumu olduğu üzere mesleki faaliyetlerimizi yürüten tüzel kişiliklerimiz Ticaret Odaları’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Coronavirüs (Covid-19) Değerlendirme Toplantısı Sonrası 18.03.2020 tarihinde gerçekleştirdiği Millete Sesleniş Konuşması kapsamında dış ticareti ilgilendiren bazı önlemlerin alındığını belirtmiş olduğu da herkesin malumudur. Sayın Cumhurbaşkanımız aynı konuşmasında 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' adı verilen paketle, Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setinin devreye alınmış olduğu da açıklanmıştır. Bu bağlamda dış ticarette hizmet veren sektör paydaşlarımızla birlikte “Finansman Desteği” ve “Kredi Desteği” gibi desteklerden de faydalanılmasının mümkün olduğu düşünülmekle birlikte bu konuda yaşanabilecek tereddütleri gidermek amacıyla diğer 4 Dernek Yönetimi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat ALBAYRAK’a, Ticaret Bakan Yardımız Sayın Gonca YILMAZ BATUR’a ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilen yazıları da WEB sayfamızda paylaşılmıştır.

g. Ayrıca bunlara ilave olarak tüm dünyada yaşanan salgından ötürü özellikle Dış Ticaret Hacminin düşmesi nedeniyle üyelerimize ait şirketlerin iş kayıplarıyla karşı karşıya kalması kaçınılmazdır. Bu iş kayıpları için Derneğimiz Yeminli Mali Müşaviri Sayın Kadir ERKEÇOĞLU'ndan üyelerimize yönelik olarak ayrıntılı bir çalışma yapmasını istedik. Dernek Üyelerimiz için hazırlanmış olan "Kısa Çalışma Ödeneği" konulu açıklamalı çalışma metninin İGMD WEB SİTESİ Duyurular Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında bölümünden okunması tavsiye olunur.

h. Önümüzdeki günlerde salgının yaygınlaşması halinde genel anlamda sokağa çıkma yasağı kararı alınması durumunda, tüm üyelerimizin yetki belgelerini göstermek suretiyle görevlerinin başında olması İGMD ile diğer 4 Dernek tarafından hazırlanan ve T.C. TİCARET BAKANLIĞI BAKANLIK MAKAMI’NA hitaben yazılan “Salgın Hastalık Nedeni İle Alınacak Tedbirler” başlıklı duyurumuz da dile getirilmiştir. Ayrıca bu yazıda Risk Kriterlerinin Yeniden Gözden Geçirilmesi, TSE ve TAREKS Uygulamaları Hakkında Öneriler, Mavi Hat Uygulamalarının Kapsamı, Uzlaşma Komisyonları Toplantılarının Ertelenmesi, İthalat ve İhracat İş Süreçlerinde Yaşanacak olası gecikmeler konusunda alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında pek çok öneri mevcuttur. Bu önerilerimizin İGMD WEB SİTESİ Duyurular bölümünden mutlaka okunması tavsiye edilmektedir. Bu duyurunun sadece üyelerimiz tarafından değil sektör paydaşlarımızın tamamı tarafından okunması sağlanmalıdır. Bu konuda üyelerimizin üzerine büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Tüm üyelerimiz için müşterileri başta olmak üzere, ticaret erbabı, ardiye ve depolama işletmeleri ile lojistik hizmet sağlayıcıları ve nakliye şirketlerine mail yoluyla link göndermesi ve 5 Dernek imzalı metnin okunulmasının sağlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Bu maddenin hayata geçmesi Siz’lerin duyarlılığına bağlı olup, farkındalık yaratmak açısından tüm TÜRKİYE de doğru anlaşılması için mail adreslerinizde ekli bulunanlara iletilmelidir.

i. Buraya kadar açıklananlara ilave olarak başta T.C. Cumhurbaşkanlığı, Ticaret Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve ilgili Bakanlıkların duyuruları dikkatle takip edilmelidir. İtalya ve Fransa’ya yapılan Ro-Ro seferlerinin, insan teması olmaksızın gerçekleşir hale getirilmiş olduğu; TIR taşımacılığı kapsamı araçlar için nakliye şirketlerimiz tarafından ülkemiz sınırlarında insan teması olmaksızın teslim gerçekleştirilmeye başlanıldığı, Kapıkule başta olmak üzere tüm sınırlarda sürecin; Sağlık Bakanlığı Personeli tarafından şoförün 14 günlük karantinaya alınmasının akabinde tırın ilaçlanması ve aynı nakliye firmasının başka bir çalışanı tarafından tırın teslim alınması ile son bulduğu bilinmektedir. Biz Gümrük Müşavir, Gümrük Yardımcılarımız ve Stajyerlerimiz ile birlikte sorumluluk bilinci ve bu bilgiler ışığında çalışmaya devam ediyor ve edeceğiz.

Son olarak belirtmek isteriz ki, Kamuoyunda toplumsal kaygılara neden olabilecek gerçek dışı haberlerin ve kasıtlı paylaşımların sosyal medya hesaplarında dolaştığı unutulmamalıdır. Eğitimli ve birikimli Meslek Mensuplarından oluşan Üyelerimizin Mesleki birikimlerine güvenmeye devam edilmesi önemlidir. İGMD Yönetimi olarak bizlere gelen haberleri ve sosyal medya paylaşımlarını kaynak kontrolü yapmadan ve doğruluğunu teyit etmeden paylaşmamaya dikkat ediyoruz. Sorumluluk sahibi meslek mensupları olarak İGMD WEB Sitesi üzerinden yapılan duyuruları takip etmeye devam etmeliyiz. Hem ülkemizin hem de tüm Dünyanın bu zorlu süreci dayanışma içinde aşmasını diliyor, başta Sağlık çalışanlarımız olmak üzere toplumsal güvenliğimiz için çalışan tüm Üyelerimize ve paydaşlarımıza alkışlarımızı,

Sevgi ve Saygılarımızı bu vesile ile iletiyoruz.

Daha iyi günlerde görüşmek dileğiyle..

İGMD YÖNETİM KURULU

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler