"İhracata Yönelik Projeler Ülke Ekonomisine Katkıda Bulunuyor"

Son Güncellenme Tarihi: 20.10.2016 |

"İhracata Yönelik Projeler Ülke Ekonomisine Katkıda Bulunuyor"

"İhracata Yönelik Projeler Ülke Ekonomisine Katkıda Bulunuyor"

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projeleri kapsamında Fransa'nın Paris şehrinde 16-20 Ekim 2016 tarihleri arasında firma temsilcilerinden oluşan bir heyetle ziyaret edilen SIAL 2016 Gıda fuarını değerlendiren Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, bu tür ihracata yönelik projelerin ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade etti.

AKİB'in Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projeleri SIAL PARİS Fuarına imzasını Attı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin URGE projeleri kapsamında, Fransa'nın Paris şehrinde bu yıl 16-20 Ekim tarihlerinde düzenlenen SIAL 2016 Gıda fuarına AKİB üyesi firmaların 48 temsilcisi katıldı.

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü ve Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonu ile yürütülen proje ile Mersin'den 30 firma Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan yurt dışı pazarlama faaliyetleri desteklerinden yararlanma imkanı buldu.

2014 yılından itibaren yürütülmekte olan ve AKİB üyelerinin talepleri doğrultusunda Ekonomi Bakanlığı'nın onaylarıyla 2017 yılında üçüncüsünün başlatılması planlanan URGE projelerinde firmalar hem masrafları için %75 oranında ve Birlik tarafından ön ödemeli olarak destekten yararlanıyor hem de destek için her hangi bir başvuru prosedürüne gerek kalmadan sadece ihracat faaliyetlerine odaklanmaları sağlanıyor.

SIAL Paris fuarının, Dubai Gulfood ve Almanya Anuga fuarlarıyla birlikte Uluslararası gıda sektörünün ortak buluşma noktası olduğunu ve dünyanın en önemli 3 gıda fuarından biri olarak değerlendirildiğini belirten Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan, "Projemizin ilk yıllarından itibaren faaliyetlerimizi sektörümüz ihracatına ve ticaretine olumlu katkı sağlayabilecek etkin ve yerinde uluslararası organizasyonlara katılıma yönelik gerçekleştirmeye gayret gösterdik. SIAL Paris fuarına Birliğimiz üyesi firmalardan 50 temsilcinin katılması bu gayretimizin başarısının kanıtıdır. Bu vesileyle, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin tüm üyelerini Birliğimizce iş birliği içerisinde çalışmaya davet ediyor ve bizleri hedeflerimize ulaştıracak tüm projelerimizde görmek istiyoruz. Birliğimizin ihracatına yönelik tüm projelerimizin, bugün gelişmiş ülkelerle dahi kıyaslandığında daha yüksek seviyelerde bulunan ülkemiz ekonomisine olumlu katkıda bulunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

 Küresel Ekonomi Büyüme Hızı Düşüyor

Uluslararası ve ulusal piyasalardaki gelişmelere ve bu gelişmeler doğrultusunda ülkemizin de durumunu değerlendiren Arslan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan 2016 yılı Ara Dönem Küresel Ekonomik Görünüm Raporunda, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminleri yüzde 1 aşağıya çekilerek, 2016 yılı için % 2,9 ve 2017 yılı için ise % 3,2 seviyelerinde belirlendi. Büyüme tahminlerindeki düşüş, küresel ekonomideki büyümenin hız kesmesinden kaynaklandı” dedi.

Türkiye Ekonomisi Önümüzdeki 10 Yıl İçerisinde İlk Sıralardaki Yerini Alacak

Ülkemizin 2016 yılının ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 4,7'lik büyüme ile dünyanın en hızlı büyüyen altıncı ekonomisi olurken, ikinci çeyrekteki yüzde 3,1'lik performans ile 21 AB üyesi ülke ekonomisinden daha hızlı büyüdüğünü belirten Arslan, "Böylece hükümetimizin desteği ve iş dünyasının gayretleri sayesinde ülkemiz ekonomisi, Amerika, Japonya ve İngiltere gibi bir çok gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin büyüme oranlarını geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. Elde edilen bu başarılar doğrultusunda, ülkemiz ekonomisi, OECD ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle 2016 yılı temmuz ayında yayınlanan raporlarda önümüzdeki 10 yıl boyunca ekonomisi en hızlı büyüyeceği tahmin edilen ülkelerin başında yerini aldı”, dedi.

Tarım Ekonomisi Dünyada Hız Kaybediyor

Arslan, Tarım ekonomisinde ise FAO tarafından hazırlanan araştırma raporlarına göre, küresel arz ve talebe bağlı olarak önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyadaki tarımsal ürünler ticaretinde geçmiş 10 yıla kıyasla daha az oranlarda artış beklendiğini söyledi. Arslan, "Bunun en önemli nedenleri arasında, yüksek gelir elastikiyetine sahip gelişmekte olan ülkelerdeki düşük büyüme oranları, en büyük ithalatçı ülke konumunda olan Çin ekonomisinin düşük büyüme oranı, Çin, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerin kendi kendine yetebilmek için uyguladıkları politikalar doğrultusunda ithalatı kısıtlayıcı tarımsal korunma önlemleri sayılabilir” dedi.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ülkemiz Aleyhine Verdikleri Kararları Anlamak Mümkün Değil

Arslan, Küresel ekonomideki büyümenin bu denli yavaşladığı dönemde, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin resesyon ve deflasyon tehdidi ile boğuşurken, ülkemiz ekonomisinin 2016 yılının ilk 6 ayında yüzde 3,9 oranında büyüdüğünü, büyümeyle birlikte ülkemiz lehine gelişen diğer bir olumlu gelişmenin ise, cari işlemler açığımızın azalması nedeniyle 2016 yılı sonu itibariyle cari işlemler açığı beklentimizin yüzde 4,3 oranına düşürüldüğünü belirtti. Arslan, "ülkemiz için yaşanan tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının kredi notumuzu düşürmesinin, anılan kuruluşlarca alınan kararın ne kadar gerekçesiz ve anlamsız olduğunu açık bir şekilde gözler önüne serdi” diye ekledi.

Arslan sözlerini şöyle sürdürdü; "Gerek yabancı kuruluşlarca aleyhine verilen kararları gerekse bağımsızlığı ve milletimizin birlikteliği karşısında yapılan her türlü alçakça kalkışmayı hükümetimizin dik duruşu sayesinde atlatarak diğer ülkelerle kıyaslandığında başarısını kanıtlayan ülkemizin biz iş dünyası temsilcileri, yine hükümetimizin yatırımı, üretimi ve ihracatı arttırmayı esas alan düzenlemeleriyle hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza daha da emin adımlarla yürüyerek devam ediyoruz.

İleri Teknolojili Ürün İhracatımızı 2023 Yılında %10 Seviyelerine Taşıyacağız

Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için, hükümetimizin katma değeri yüksek ihracat ve teknoloji transferi sağlayan yatırımlarla beslenecek büyüme modeli inşa etmek amacıyla yapmış olduğu çalışmalar, ülkemiz ekonomisine olumlu bir şekilde yansıyarak, doğrudan yabancı yatırımların toplam tutarı 186,6 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Diğer taraftan önemle üzerinde durularak yatırımcılara sağlanan teşvik paketleri ve genel olarak alınan ekonomik tedbirlerle hali hazırda yüzde 4 seviyelerinde bulunan İleri teknolojili ürün ihracatımızı 2023 yılında %10 seviyelerine çıkarabilmek ve ihracatımıza katma değer katmak amacıyla ülkemizin iş dünyasının temsilcileri olarak bizler de markalaşmaya yönelik ihracatımıza değer katabilecek fırsatları oluşturabilecek etkinlikler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Ülkemizin Tarım Sektörü İhracatını İki Katına Çıkartmayı Hedefliyoruz

Ülkemizin tarım sektörü ihracatına ilişkin, 2023 yılında 2 kat artarak 40 milyar dolar'a ulaşmasını hedeflediklerini söyleyen Arslan, Türkiye ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ihracat rakamlarıyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü;

"2016 yılının Ocak Eylül döneminde 14,2 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti. Anılan dönemde hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektör ihracatımız ise 4,6 milyar dolar seviyelerinde belirlendi. Türkiye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatımızdaki en yüksek paya sahip ülke %27 ihracat oranıyla Irak oldu. Irak'ı %7 ile Suriye ve %5 ile Birleşik Devletler takip etti.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin ise Ocak Eylül dönemi tarım sektörü ihracatı 2 milyar dolar seviyelerinde belirlendi. Aynı dönemdeki AKİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörü ihracatı ise ülke genelindeki %15'lik payıyla 739 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti. AKİB hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatımızdaki en yüksek paya sahip ülke %23'lük ihracat oranıyla Irak olmuştur. Irak'ın ardından %16 payı ile Suriye ve %4 payı ile Sudan geldi.

AKİB'in Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörünün 2016 yılı Ocak Eylül döneminin değer bazındaki ihracatı ürün gruplarına göre incelendiğinde, 739 milyon dolarlık sektör ihracatı içerisinde pastacılık ürünleri 215 milyon dolarlık değeri ve % 29'luk payı ile ilk sırada yer almaktadır. Pastacılık ürünleri grubunda en fazla ihracat toplam ihracatın % 11'ini oluşturan "tatlı bisküvi ve gofretlere” aittir. "

Arslan, "Ülkemizin ekonomisini olumsuz şekilde etkileyebilecek tüm tehlikeleri, ülkemizi tehdit etmelerine fırsat vermeden ve zaman kaybetmeden aldıkları kararlarla bertaraf eden hükümetimize iş dünyası temsilcileri olarak teşekkür etmeyi bir borç biliyorum” diyerek sözlerine son verdi.

Kaynak: Akdeniz İhracatçı Birlikleri 

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler