İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi

Son Güncellenme Tarihi: 31.01.2018 |

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi
02.06.2017 tarihli Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda 23/03/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar' kapsamında Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) aracılığıyla ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilebilmesine ilişkin Bakanlığa intikal ettirilen taleplerin olumlu değerlendirildiği ifade olunarak, konuya ilişkin başvuruların değerlendirilebilmesini teminen izlenecek usullerin belirlenmiş olduğu ifade edildi.

- DTSŞ'ler tarafından herhangi bir firmanın ihracatına aracılık edilmemiş olması halinde; gerekli işlemlerin tekemmül ettirilebilmesini teminen bu durumun DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak her yılın 15 Şubat tarihinekadar Bakanlığımıza beyan edilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

- DTSŞ'lerce firmaların ihracatına aracılık edildiği durumlarda; her yılın 15 Şubat tarihine kadar "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar'ın 5 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen ihracat tutarının hesaplanmasında, ihracatına aracılık edilen firmanın ve söz konusu firmanın ihracat tutarının DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak beyan edilmesi‘’ gerekli kontrollerin Birliğimizce yapılabilmesi için sözü geçen evrakların 09.Şubat.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimiz Gümrük Beyanname Onay servisine ulaştırılması önem arz ediyor. Yapılacak beyanda belirtilen bilgilerin İhracatçı Birliğimizce , kontrolünü müteakip, Ekonomi Bakanlığına iletilecek.


Ege İhracatçı Birlikleri
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler