İhracatta E-işlem/Elektronik Beyanname Uygulaması

Son Güncellenme Tarihi: 20.08.2019 |

Ticaret Bakanlığında paylaşılan duyuruda 20.08.2019 tarihi itibariyle ihracat beyannamesinin kağıt nüshası gümrük idarelerine ibraz edilmeyecek.

İhracatta E-işlem/Elektronik Beyanname Uygulaması
Ticaret Bakanlığında paylaşılan duyuruda 20.08.2019 tarihi itibariyle ihracat beyannamesinin kağıt nüshası gümrük idarelerine ibraz edilmeyecek.

Gümrük Yönetmeliği'nde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmeyecektir.

E-imza İle İşlemler Gerçekleşecek

20.08.2019 tarihi itibariyle ihracat beyannamesi sadece elektronik ortamda imzalanarak gümrük idaresine iletilmesi gerektiğinden veri giriş salonlarında yapılmakta olan işlemler Bakanlık resmi sitesinde e-imza kullanılarak yapılabilecek.

Böylelikle ihracat beyannameleri beyan sahibi ve ilgili memur tarafından e-imza ile imzalanan beyannamenin e-imzalı nüshasına ilgili ihracatçı tarafından mükellef yetkisi ile GET-APP uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

Ayrıca e-ticaret beyannamesi için 2019/5 sayılı Genelge gereğince halihazırda kağıt beyanname satışında olduğu gibi Halkbank ve Vakıfbank/kurumsal tahsilatlar/tasiş basılı-elektronik belge satış/e-ihracat beyannamesi (Kod:110) hesabına ücretlerin yatırılması gerekmekte olduğu belirtildi.


Söz konusu ücretlerin beyannamenin 14 no.lu hanesinde yer alan (beyan sahibi) kişilerin/firmaların TC kimlik/vergi numarasıyla yatırılması gerekmektedir. İhracat beyannamesinin tescil işlemi ile otomatik olarak yatırılan ücretlerden düşüm yapılacaktır. Yatırılan ücretten kalan miktar beyanname tescili sırasında ilgilisine gösterilmektedir.

Ticaret Bakanlığı
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler