İkincil işlem Görmüş Ürünlerde İGV

Son Güncellenme Tarihi: 28.11.2020 |

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “İkincil işlem Görmüş Ürünlerde İGV” konulu bir yazı yayımladı.

İkincil işlem Görmüş Ürünlerde İGV


Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “İkincil işlem Görmüş Ürünlerde İGV” konulu bir yazı yayımladı.

Yazıda; Gümrük Müşaviri Dernekleri tarafından, DİİB kapsamında üçüncü ülkelerden ithal edilen hammaddelerin ciddi bir üretin prosesinden geçirilerek işlenmesi sonucu elde edilen gerek işlem görmüş, gerekse ikincil işlem görmüş ürünün Türk menşeli olduğunun mütalaa edildiği ve Gümrük Kanunu 115. Maddesi kapsamında kati ithalata dönüştürülmesi halinde ilgili İGV kararının 3. Maddesi gereğince İGV tahsil edilmemesi gerektiğinin düşünüldüğü belirtilerek konunun Ticaret Bakanlığı tarafından değerlendirilmesinin istendiği ifade edildi.

“Gümrük Müşavirleri “İkincil İşlem Görmüş Ürünler Türk Menşeli Sayılsın” haberimize ulaşmak için tıklayınız.


Konu ile ilgili olarak İthalat Genel Müdürlüğünden alınana 5/8/2020 tarih ve 56308642 sayılı yazıda özetle, ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinin sağlanmasına ilişkin ilgili mevzuatın 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun çerçevesinde bir gümrük vergisi olan ilave gümrük vergisinin uygulanması gerektiğinin bildirildiği ifade edildi.

İlave gümrük vergisine ilişkin kararın 2’nci maddesinde “Bu Karar kapsamında ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır”, 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki hainde ilave gümrük vergisi alınmaz.” hükümlerinin yer aldığı anımsatıldı.


Öte yandan, bir eşyanın menşeinin 4458 sayılı gümrük kanununun 17 ila 22 maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 33 ile37’nci maddeleri çerçevesinde belirlendiği ve eşyaya ilişkin değerlendirmenin olay bazında yapılması gerektiği belirtildi.

Bu itibarla ikincil işlem görmüş ürünün ilave gümrük vergisine ilişkin kararlar eki tabloda yer alması ve söz konusu eşyadan İGV alınmasına ilişkin belirtilen şartların bulunması halinde, ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişinde İGV uygulanması gerektiği bildirildi.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler