İran Menşe Belgesi İbrazı

Son Güncellenme Tarihi: 14.01.2020 |

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İran TTA konulu bir yazı yayınladı.

İran Menşe Belgesi İbrazı
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İran TTA konulu bir yazı yayınladı.


Yazıda, 1.1.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Türkiye ile İran arasında ki Tercihli Tarife Anlaşmasına ilişkin olarak ithalatçı firmalardan Ticaret Bakanlığı’na ulaşan şikayetlerde; İran TTA kapsamında ibraz edilmesi gereken "Menşe İspat Belgesi"nin İran'daki yetkili makamlar tarafından düzenlenmediği, anılan belge yerine tercihsiz ticaret kapsamında ibraz edilen menşe şahadetnamesinin düzenlendiği, TTA kapsamında tercihli rejimden faydalanılmasını teminen ithalatçılarımız tarafından Gümrük İdarelerimize ibraz edilen bu belgelerin Anlaşmada belirtilen belge örneğine uygun olmaması nedeniyle Gümrük İdarelerimizce kabul edilmediği belirtilerek, belgelendirmeye ilişkin yaşanan sorunun giderilmesine yönelik talepte bulunulmaktadır, denildi.

İran Gümrük İdaresi'nden alınan 23 Eylül 2019 tarihli yazıda, anılan TTA kapsamında yer alan "Menşe İspat Belgesi"nin formata uygun olarak İran Ticaret Odası tarafından 22 Eylül 2019 tarihi itibariyle basım ve dağıtımının yapılmaya başlandığı bildirildi.


Bu çerçevede, İran tarafıyla söz konusu sorunun çözümünün sağlanması sürecinde;
- Anılan TTA'ya ek Menşe Protokolü'nün uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 23 üncü maddesi ile 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında tercihli rejimden faydalanmak isteyen ithalatçı firmalar tarafından ibraz edilen ve Bölge Müdürlüklerince kabul edilen beyannamelerin düzetilmesi için söz konusu firmalarla temas kurulması
-TTA'nın yürürlüğe girdiği tarihten 22 Eylül 2019 tarihine kadar yapılan sevkiyatlar için geriye yönelik olarak sonradan düzenlenecek Menşe İspat Belgelerinin, başkaca bir şüphe bulunmaması ve Anlaşmada belirtilen usullere uygun şekilde ibraz edilmeleri halinde Gümrük İdarelerince kabul edilmesi ve
- 22 Eylül 2019 tarihinden itibaren ise yalnızca Anlaşmada yer alan ve tercihli menşe kurallarına uygun olarak düzenlenen belge formatı üzerinden işlem tesis edilmesi gerekmektedir, denildi.
Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Söz konusu yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler