İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü Akreditasyon Sertifikalarını Arttırdı

Son Güncellenme Tarihi: 22.10.2021 |

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 15 metotta daha akreditasyon sertifikası almaya uygun bulundu.

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü Akreditasyon Sertifikalarını Arttırdı

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü 30 Kasım 2015 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuştu.

11 Ekim 2021 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 38 olan akredite metot sayısını 15 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 53 analiz metoduna çıkardı.

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan kapsam genişletme çalışmaları sonucunda, akredite olunan 15 metottan 4’ünde, SNIF-NMR ve GC-IRMS cihazları ile yapılan döteryum dağılımı ve C13 dağılımı analizleri, Türkiye’de kamu, özel laboratuvarlar ve üniversiteler içerisinde ilk akredite kurum oldu.

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar şöyle:
Etil Alkol; Sentetik ve Tarımsal (Doğal) Etil Alkoldeki Döteryum Dağılımı Tespiti SNIF-NMR Metodu (OIV-MA-AS311-05)
Etil Alkol; Sentetik ve Tarımsal (Doğal) Etil Alkoldeki C13 Tayini – IRMS Metodu (OIV-MAAS312-06)
Üzüm Ürünleri; C13 Tayini IRMS Metodu (AOAC 998.12)
Üzüm Ürünleri; Döteryum Dağılımı Tespiti SNIF-NMR Metodu (OIV-MA-AS311-05)
Protein Tayini (Dumas Metodu) (TS EN ISO 14891, TS EN ISO 16634-2)
Glikoz Şurubu; Kuru Madde İçeriği Tayini Kırılma İndisi Yöntemi (TS ISO 1743)
Makromoleküller ve Sulu Çözeltiler; pH Tayini Potansiyometrik Yöntem (TS 1436 ISO 976)
Plastikler; Yapı Tayini FT-IR Metodu (İşletme İçi Metot)
Plastikler; Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ile Camlaşma Sıcaklığının Tayini (TS EN ISO 11357-2)
Kantitatif Kimyasal Lif Analizi-Viskoz, Belirli Cupro, Modal, Lyocell ile Pamuk Liflerin Karışımı (Formik Asit ve Çinkoklorür ile Analiz) (TS EN ISO 1833-6)
Kantitatif Kimyasal Lif Analizi- İpek, Yün ve Diğer Liflerinin Karışımı (Sülfirik Asit Kullanılan Yöntem)(TS EN ISO 1833-18)
Motorin; Su Miktarı Tayini Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Yöntemi (TS 6147 EN ISO 12937)
Baz Yağı; Viskozite İndisi Hesaplanması (TS ISO 2909)
Metalik Malzemeler -Dökme Demirler; Optik Emisyon Spektral Analiz Deneyi (ASTM E1999)
Metalik Malzemeler; Sertlik Deneyi Brinell (2,5HBw187,5) (TS EN ISO 6506-1)

Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlükleri 118 olan akredite metot sayısını 2021 yılı Ekim ayı itibarı ile 136 metoda çıkardı.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler