İthal Edilerek Tadilatı Yapılan Minibüs ve DİİB Sahibi Firmaya Teslim

Son Güncellenme Tarihi: 9.10.2019 |

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü tarafından ithal edilerek tadilatı yapılan minibüsün DİİB sahibi firmaya ihraç kayıtlı olarak teslimi hakkında bir yazı paylaşıldı.

İthal Edilerek Tadilatı Yapılan Minibüs ve DİİB Sahibi Firmaya Teslim
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü tarafından ithal edilerek tadilatı yapılan minibüsün DİİB sahibi firmaya ihraç kayıtlı olarak teslimi hakkında bir yazı paylaşıldı. 


Paylaşılan yazıda, özelge talep formun ve eklerinin incelenmesinden, Şirketin faaliyet konusunun karoser ve araç iç tasarım işi olduğu, Şirketin kapasite raporu ve sanayi sicil belgesine sahip olduğu, Şirketin …. Trz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. arasında minibüs tadilatı işine ilişkin protokol imzalandığı, ..Ltd. Şti.'nin dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında iç tasarımını yapmak amacıyla ithal ettiği minibüsü söz konusu protokole istinaden Şirkete teslim ettiği, Şirketin ise minibüsün iç tasarımını yaparak DİİB sahibi ihracatçı firmaya teslim ettiği belirtilerek, söz konusu minibüsün Şirketçe tadilat işi yapıldıktan sonra DİİB sahibi ihracatçı firmaya ihraç kayıtlı olarak teslim edilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlık görüşünün talep edildiği belirtildi. 

Katma Değer Vergisi Detayları 
Konu hakkında yapılan açıklamada ise, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;
- 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ne tabi olduğu,
- 2/1 inci maddesinde, "teslim"in bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu, bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdiinin de teslim hükmünde olduğu, malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesinin de mal teslimi olarak kabul edildiği,
- 4/1 inci maddesinde, "hizmet"in teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

- Geçici 17 nci maddesinde, dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2020 tarihine kadar tesliminde KDV Kanununun 11/1-c maddesi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Cumhurbaşkanının yetkili olduğu, bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen sürelerin esas alınacağı, ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan verginin, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hüküm altına alındığı hatırlatıldı. 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-9.4.) bölümünde, DİİB sahibi mükelleflerin, bu belgede yer alan maddeleri, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde hükme bağlanan tecil-terkin sisteminden yararlanarak teslim alabilecekleri, dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra elde edilen mamul mal içerisinde ihraç edilmesinin esas olduğu, ayrıca tecil-terkin uygulamasının mal teslimleri bakımından geçerli olduğu ve hizmet ifalarının bu kapsama girmeyeceği açıklandı.

Buna göre, DİİB kapsamında ihracatçı firma tarafından ithal edilen minibüsün Şirketi tarafından tadilatının yapılarak DİİB sahibi ihracatçı firmaya verilmesi işlemi "teslim" olarak değerlendirilmediğinden, Şirketçe ifa edilen bu hizmetle ilgili olarak tecil-terkin uygulamasından yararlanılmasının mümkün olmadığı ifade edildi. 

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri