İthalat Şahadetnamesi Gümrük İşlemi ve Tesellüm Teyidi

Son Güncellenme Tarihi: 8.10.2019 |

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, İthalat Genel Müdürlüğü'nün Tesellüm Teyidi Vesikası yazısı paylaşıldı.

İthalat Şahadetnamesi Gümrük İşlemi ve Tesellüm Teyidi
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, İthalat Genel Müdürlüğü'nün Tesellüm Teyidi Vesikası yazısı paylaşıldı.


Paylaşılan yazıda, Sanmar Denizcilik Makina ve Ticaret A.Ş.’den alınan 07.08.2019 tarihli yazı ile Bakanlıkça onaylanan 21.01.2019 tarihli ve 23 sayılı İthal Şahadetnamesi ile “Tesellüm Teyidi Vesikası” alınabilmesi için Erenköy Gümrük Müdürlüğüne başvuruda bulunulduğu, ancak, bu Gümrük Müdürlüğü’nce İthal Şahadetnamesinin 6 aylık kullanım süresinin dolduğu ileri sürülerek, talebinin reddedildiği bildirildi. Bu konuda anılan Gümrük Müdürlüğüne malumat verilmesi istenildiği ifade edildi.

İthal Şahadetnamesi konusu eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, ithalatçılarca, İthal Şahadetnamesinin bir nüshası ile ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunulmakta ve ilgili gümrük idaresinden onaylı “Tesellüm Teyidi Vesikası” alınmakta ve bu belge ihracatçı ülkenin ilgili makamlarına, ithalatın tamamlandığını gösteren kanıtlayıcı bir belge olarak sunulmakta.

Öte yandan, bir örneği Bakanlık İnternet Sitesinde yer alan “İthal Şahadetnamesi Formu”nun, 4 ncü maddesinin alt açılımında ifade edilen hususlar meyanında, İthal Şahadetnamesinin taşıdığı tarihten itibaren (6 ay) geçerli olduğu ve bu süre içinde ihracatçı ülkeye tevdi edilmesi gerektiği belirtilmekte.

Bu çerçevede, İthal Şahadetnamesi 6 ay içerisinde ihracatçı ülkeye tevdi edilirse, bu belge ithal konusu eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmasına kadar geçerli olmakta.

Bununla birlikte, bu süre içerisinde ihracatçı ülkeye tevdi edilmesine rağmen, şayet ihracatçı tarafından, İthal Şahadetnamesi konusu eşya ile ilgili olarak, ihraç izni alınamamışsa ve de ihraç izni alınabilmesini teminen yeni bir İthal Şahadetnamesi gönderilmesi ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep ediyorsa, bu taleplerde Genel Müdürlükçe karşılanmakta.

Öte yandan, yine bilindiği gibi, çıkış ülkesinde ihracat işlemleri tamamlanarak, Türkiye’ye intikal etmiş bir eşya için, ihracatçı ülke makamlarına sunulmak üzere, Bakanlığımızca yeni bir İthal Şahadetnamesi tanzim edilme imkanı da bulunmamakta. Diğer taraftan, ihracatçı ülke makamları tarafından da, ihracat işlemi tamamlanmış ve ülkesini terk etmiş kritik malzemeler için yeni bir ihraç izni verilmesi de mümkün olamayacak.

Bu hususlar muvacehesinde, ithalatçı tarafından, İthal Şahadetnamesi konusu eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, “Tesellüm Teyidi Vesikası” alınabilmesini teminen İthal Şahadetnamesinin bir nüshası ile ilgili gümrük idaresine başvurulması halinde, İthal Şahadetnamesinin geçerlilik süresinin gümrük idarelerince dikkate alınmasına gerek bulunmamakta.

Bu bağlamda, İthal Şahadetnamesi konusu eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanmış olması durumunda, ithalatçının İthal Şahadetnamesinin bir nüshası ile “Tesellüm Teyidi Vesikası” almak için ilgili gümrük idaresine başvurması halinde, İthal Şahadetnamesinde kayıtlı sürenin dikkate alınmasına gerek olmadığı yolunda gümrük idarelerine yeniden bir açıklama yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmekte.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri