İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)

Son Güncellenme Tarihi: 20.08.2019 |

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)
Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.


İlgili tebliğde, 31/12/2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapıldığı belirtildi. 

Yapılan değişiklik ile son durum, “(2) 1 inci maddede belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.” şeklinde oldu. 

Yine aynı Tebliğin 4 üncü maddesine "(2) İthal edilecek eşyanın dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat olması halinde EK III’te yer alan “Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, örme kumaş cinsi eşya olması halinde “Örme Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, uzun elyaf, kısa elyaf ve filament iplik cinsi eşya olması halinde “İplik Detay Beyanı” ve “Elyaf Detay Beyanı”nın da tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve Kayıt Belgesi Başvuru Formunun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt Merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir.” ibaresi eklendi. 


Aynı Tebliğin EK III’üne ekte yer alan “Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, “Örme Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, “İplik Detay Beyanı” ve “Elyaf Detay Beyanı” eklendi. 

Tebliğin 1 inci maddesi yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girerken, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İlgili tebliğ için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri