İzinli Gönderici Sınır Gümrük İşlemleri Genelgesi Yayımlandı

Son Güncellenme Tarihi: 27.10.2021 |

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, ”İzinli Gönderici Sınır Gümrük İşlemleri” Genelgesini yayımladı.

İzinli Gönderici Sınır Gümrük İşlemleri Genelgesi Yayımlandı

2021/28 sayılı Genelgede, izinli gönderici uygulaması kapsamında, bir araçta birden fazla transit beyannamesi kapsamı ihracat eşyası bulunması halinde, bazı durumlarda fiili ihracat gerçekleşmesine rağmen araç üzerindeki bazı transit beyannamelerinde açmaları yapılmış olan ihracat beyannamelerinin kapanmadığı, bu nedenle zaman kaybı yaşandığı belirtildi.

Konuya ilişkin olarak, izinli gönderici yetkisi bulunan kişiler tarafından kullanılmak üzere, bir araç üzerinde birden fazla transit beyannamesinin bulunması halinde, tüm transit beyannamelerine ilişkin işlemlerin tek seferde tamamlanarak aracın gümrüklü sahadan çıkışının gerçekleştirilmesi ve ilgili ihracat beyannamelerinin eksiksiz bir şekilde kapanması için, ilgili aracın plaka bilgileri ve araca bağlı tüm transit beyannamelerinin önceden bildirilmesine imkân sağlayacak bir web servis oluşturulduğu bildirildi.

Web servis bilgilerine Ticaret Bakanlığının internet sitesinden erişilebileceği ve yapılacak bildirimlerde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

1) Transit beyannamelerine konu eşyanın taşındığı araç sınır (çıkış) gümrük idaresine varmadan önce,

- Plaka 1( Çekici)- Plaka2 (Dorse1/Konteyner) - Plaka 3 ( Dorse2/Konteyner),

- Araç ile ilişkili olan MRN almış tüm transit beyannamelerinin numaraları,

- Çıkış gümrük idaresi,

bilgileri web servis üzerinden iletilecek.

2) Web servis üzerinden bildirilecek transit beyannamelerinin basitleştirilmiş usulde (A3) gönderilmiş olması ve REL_TRA statüye gelmesi gerekiyor. Transit beyannamelerinin geçerli olup olmadığı ile basitleştirilmiş usulde (A3) gönderilip gönderilmediği sistem tarafından kontrol edilecek.

3) Daha önce varışı haber edilmiş ya da varışta kontrol sonucu girilmiş transit beyannameleri web servis üzerinde beyan edilemeyecek.

4) İlgili aracın saha girişi yapılana kadar web servis üzerinden gönderim yapılabilecek.

5) Sınır (çıkış) gümrük idaresinde aracın saha girişi yapıldıktan sonra web servis üzerinden gönderim yapılamayacak. Gönderimi yapılmış olan bir kaydın üzerindeki bilgilerde hata tespit edilirse, aracın saha girişi yapılmış olsa bile transit beyannamelerinin sınır gümrük işlemleri tamamlanmamış ise kullanıcı tarafından kayıt iptal edilebilecek.

6) Bir araç üzerinde birden fazla transit beyannamesinin olduğu durumlarda, araç üzerindeki transit beyannamelerinden herhangi birinin işleminin münferit olarak yapılmak istenilmesi halinde, ilgili memur ekranına, “Dikkat, işlemini yaptığınız araç üzerinde .... sayılı transit beyannameleri bulunmaktadır. Gerekli kontroller sonucunda bütün beyannamelerin aynı araç üzerinde olduğu tespit edilirse, işleme devam edilerek araç için muhafaza bilgi aktarımı ile saha çıkış onayı yapılmalıdır. Aksi halde, gerekli düzeltme işlemleri yapıldıktan sonra onay verilmelidir. İşlemlere devam etmek istiyor musunuz?” uyarısı getirilecek.

7) İlgili memur tarafından bahse konu araç üzerindeki transit beyannameleri kontrol edildikten sonra, ilgili transit beyannamelerinin araç üzerinde olduğu doğrulanırsa ilgili uyarıya “Evet” denilerek;

- Ulaştırma işlemleri,

- Muhafazaya bilgi aktarımı ve muhafaza saha çıkış onayı,

işlem adımları sistem tarafından aynı anda gerçekleştirilecek ve araca bağlı tüm transit beyannamelerinin işlemleri aynı anda gerçekleştirilecek.

8) İlgili memur tarafından araca yanlış bağlanan transit beyannameleri tespit edilirse, ilgili uyarıya “Hayır” denilecek. Bahse konu transit beyannameleri sistemde çağırılarak plaka düzeltme ile diğer işlemler yapılacak.

9) Bu işlemler tamamlanarak aracın yurt dışı yönünde saha çıkışı yapıldıktan sonra, tamamı veya son birim miktarı transit beyannamesinde açılmış olan ihracat beyannameleri sistem tarafından kapatılacak.

Konu ile ilgili olarak izinli gönderici kapsamında tescil edilen transit beyannamelerinin sınır gümrük idaresindeki işlemlerinin 31.12.2021 tarihi itibariyle bu şekilde tekemmül ettirilmesi gerektiği vurgulandı.

İlgili Genelge için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler