Kaçak Veya Kaçak Zannıyla Yakalanan Canlı Hayvanların Tasfiyesi

Son Güncellenme Tarihi: 15.02.2017 |

Kaçak Veya Kaçak Zannıyla Yakalanan Canlı Hayvanların Tasfiyesi

Kaçak Veya Kaçak Zannıyla Yakalanan Canlı Hayvanların Tasfiyesi

Kaçak Veya Kaçak Zannıyla Yakalanan Canlı Hayvanların Tasfiyesi hakkında yazılar yayınlandı. 

Konuya ilişkin yayınlanan yazılar şöyle; 

                                                        T.C.

                                GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

                               Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı     :30157710-380.08

Konu   :Kaçak Veya Kaçak Zannıyla

 Yakalanan Canlı Hayvanların

 Tasfiyesi

 03.02.2017 / 22372025

                         GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 Bilindiği üzere, kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan canlı hayvanların tasfiyesi konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında yapılan muhtelif toplantılarda, kaçak yakalanan canlı hayvanların derhal kesilmesi gerektiği yönündeki Bakanlığımız görüşleri doğrultusunda oluşan mutabakat üzerine konu hakkında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca 2012/2 sayılı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca da 2012/6 sayılı Genelgeler ile duyurulmuştur.

Anılan Bakanlığa muhatap 12.12.2016 tarihli ve 20931441 sayılı yazımızda özetle; İl/İlçe Müdürlüklerinin kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan canlı hayvanların tasfiye kararı alınır alınmaz en kısa zamanda kesiminin yapılması yönünde talimatlandırılmasının uygun olacağının düşünüldüğü belirtilmiş olup, anılan Bakanlığın İl Müdürlüklerinin bu yönde talimatlandırıldığı 28.12.2016 tarihli ve 111239 sayılı yazısı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Kadir GÜNDOĞDU

Bakan a.

Genel Müdür V.

 Ek: 2 adet yazı.

Dağıtım:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

                                       T.C.

                 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

                 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

                                  

Sayı     :30157710-399

Konu   :Kaçak Canlı Hayvan Tasfiyesi

 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA

(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

 İlgi:     a) 28.03.2012 tarihli ve 1034 sayılı yazımız.

b) 09.04.2012 tarihli ve 12558 sayılı yazınız.

c) 25.07.2012 tarihli ve 2316 sayılı yazımız.

d) 20.11.2012 tarihli ve 37742 sayılı yazınız.

e) 30.10.2014 tarihli ve 3596805 sayılı yazımız.

Malumları olduğu üzere, kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan canlı hayvanların tasfiyesi konusunda Bakanlıklarımız arasında muhtelif toplantılar yapılmış ve söz konusu toplantılarda kaçak yakalanan canlı hayvanların derhal kesilmesi gerektiği yönündeki Bakanlığınız görüşleri doğrultusunda oluşan mutabakat üzerine konu hakkında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca 2012/2 sayılı, Bakanlığınızca da 2012/6 sayılı Genelgeler ile duyurulmuştur.

İlgi (e)'de kayıtlı yazımızla da, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 24/09/2014 tarihli 2965766 sayılı yazısından bahisle kaçak yakalanan canlı hayvanların tasfiye kararı ile kesim tarihleri arasında geçen sürenin 1 hafta ile 1 ay arasında değiştiği belirtilerek sağlık koşulları, muhafazasının güç ve külfetli olması gibi nedenlerle bekletilemeyecek durumda olan söz konusu kaçak canlı hayvanlarla ilgili olarak mahkemesinden tasfiye kararı alınır alınmaz en kısa zamanda kesiminin yapılmasının sağlanması hem ülkemizdeki hayvan sağlığının korunmasına hem de yapılan masrafların azaltılması ile yapılan işlemlerin hızlandırılmasına olumlu katkı sağlayacağından ilgili İl/İlçe Müdürlüklerinizin bu yönde talimatlandırılması istenilmişti.

2016 yılında yapılan incelemeler sonucunda Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan alınan Raporlarda özetle, ülkemize yasal olmayan yollardan kaçak hayvan girişinin bazı dönemlerde çok yoğun olduğu, söz konusu hayvanların tasfiye kararı ile kesim tarihleri arasında geçen sürenin 1-2 aya kadar çıktığı, bu durumun hayvanların tesliminin yapıldığı yediemin depolarında ve barınaklarında bakım, besleme ve muhafaza maliyetlerinin yüksekliğine neden olduğu ve salgın hastalık kontrolünün güçlüğüne yol açarak iş ve işlemleri zorlaştırdığı, bu bakımdan, bahse konu hayvanların tasfiyesinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için, tasfiye kararı alınır alınmaz en kısa zamanda kesiminin yapılmasının sağlanmasının doğabilecek kayıp ve maliyetlerin önüne geçerek, iş ve işlemleri kolaylaştıracağı belirtilmektedir.

Bu itibarla, kaçak canlı hayvanların tasfyesi konusunda gereken dikkat ve özenin gösterilmesinde daha hassas olunması yönünden İl/İlçe Müdürlüklerinizin bu yönde talimatlandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

 Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür

 

                                                 T.C.

                GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

                    Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :96284370-325.18-E.6089661

Konu   :Kaçak Canlı Hayvanların Tasfiyesi

 28.12.2016 / 111239

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

 İlgi      :Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.12.2016 tarihli ve 24308261-20931441 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, kaçak veya kaçak zannı ile yakalanan canlı hayvanların tasfiyesi konusunda Bakanlığımız ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında yapılan toplantılar neticesinde konu hakkında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan 20.02.2012 tarih ve 2012/06 sayılı Genelge ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye İşleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 23.02.2012 tarih ve 2012/02 sayılı Genelge ile duyurulmuştur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ilgi yazısında, 2016 yılında yapılan incelemeler sonucunda, ülkemize yasal olmayan yollardan kaçak hayvan girişinin bazı dönemlerde çok yoğun olduğu, söz konusu hayvanların tasfiye kararı ile kesim tarihleri arasında geçen sürenin 1-2 aya kadar çıktığı, bu durumun hayvanların teslimin yapıldığı yedi emin depolarında ve barınaklarında bakım, besleme ve muhafaza maliyetlerinin yüksekliğine neden olduğu ve salgın hastalık kontrolünün güçlüğüne yol açarak iş ve işlemleri zorlaştırdığı, bu bakımdan bahse konu hayvanların tasfiyesinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için, tasfiye kararı alınır alınmaz en kısa zamanda kesiminin yapılmasının sağlanmasının doğabilecek kayıp ve maliyetlerin önüne geçerek, iş ve işlemleri kolaylaştıracağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz hayvan sağlığının korunması açısından söz konusu kaçak canlı hayvanların, ilgili mahkemeden tasfiye kararı alınır alınmaz en kısa zamanda kesiminin yaptırılması hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Muharrem SELÇUK

Bakan a.

Genel Müdür V.

 Dağıtım:

Gereği:                                                                      Bilgi:

81 İL MÜDÜRLÜĞÜNE                                           GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri