Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğe İlişkin Açıklama

Son Güncellenme Tarihi: 16.02.2018 |

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğe İlişkin Açıklama

Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğe İlişkin Açıklama
Malumları olduğu üzere, 31 Aralık 2017 tarihli ve 30287 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararı’na Ek Kararın 5 inci maddesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2 inci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin tescilinde Ekonomi Bakanlığı’nın (İthalat Genel Müdürlüğü) izni aranacağı hüküm altına alındı.

Öte yandan, anılan Karar’ın 7 inci maddesinde ise, 5 inci maddede belirtilen hususlara ilişkin muafiyetler, istisnalar, usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı’nca yayımlanacak Tebliğler ile belirleneceği öngörüldü.

Bu itibarla, kamu kaynaklarının etkin kullanımı çerçevesinde, yerli üretimi olan ürünlerin ithalat yerine iç piyasadan tedarik edilmesi suretiyle yerli üretimin gelişmesini desteklemek amacıyla, uluslararası yükümlülükler de göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta alınacak izinlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla anılan Tebliğ hazırlandı.

Tebliğ kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2 inci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatta alınacak izinler düzenlendi.

İzin başvurusu, Tebliğ ekinde yer alan formun doldurularak ilgili kurumun Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden Bakanlık KEP adresinde gönderilmek suretiyle yapılabilecek.

Usulüne uygun olarak yapılan başvurular, ithalatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesi kapsamında, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından ithal eşyanın yerli tedarik koşulları da dikkate alınarak sonuçlandırılacak. Bu kapsamda verilen İzin Belgesinin geçerlilik süresi 1 yıl olup, gerekli görülmesi halinde her defasında 6 ay olmak üzere tekerrüren uzatılabilecek.

27.10, 27.11 ve 27.16 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan eşya ve Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenen ithal lisansı/izin belgesi/uygunluk yazısına konu eşya için İzin Belgesi aranmaksızın ithalat gerçekleştirilebilecek.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi kapsamında yer verilen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri listesinde belirtilen eşyanın ithalatında bu Tebliğ kapsamında İzin Belgesi düzenlenmeyecek.
Ayrıca Tebliğde, anılan Tebliğ hükümlerinin 1 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörüldü.

Ekonomi Bakanlığı
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler