Karşılıksız Çek Ceza İnfazında Bazı Değişiklikler

Son Güncellenme Tarihi: 27.03.2020 |

26.03.2020 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. Söz konusu Kanunda Çek Kanununa ilişkin bir düzenleme yapıldı.

Karşılıksız Çek Ceza İnfazında Bazı Değişiklikler
26.03.2020 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete’de Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlandı. Söz konusu Kanunda Çek Kanununa ilişkin bir düzenleme yapıldı.


Düzenlemede süresinden ödenmeyene ve düzenleyeni hakkında 24.03.2020 tarihine kadar işlem yapılması durumunda mahkum olanların cezalarının infazı bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle duruyor.

Ceza infazı durdurulan kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda. Kalan kısmını üç aylık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.


Hükmün infazının durdurulması hâlinde ceza zamanaşımı işlemeyecek. İnfazı durdurulan kişi hakkında mahkemece adlî kontrol tedbirine karar verilebilecek. Hükmü veren icra ceza mahkemesi yetkili kılınıyor. Mahkemece bu madde uyarınca verilecek tüm kararlar alacaklıya tebliğ edilecek.
Verilecek kararlara karşı itiraz kanun yoluna gidilebiliyor. İtirazın incelenmesinde İcra ve İflas Kanununun 353 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirlenen itiraz usulü uygulanıyor. Bu hükümler her bir suç için ancak bir kez uygulanabiliyor.

Resmi Gazete için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler