KDV Kanununu 13-(ı) Maddesinin Uygulanması

Son Güncellenme Tarihi: 18.01.2017 |

KDV Kanununu 13-(ı) Maddesinin Uygulanması

KDV Kanununu 13-(ı) Maddesinin Uygulanması

KDV Kanununu 13-(ı) Maddesinin istisna kapsamında, yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, yemlik lahana KDV oranlarının belirlenmesi.

                                              T.C.

                         GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

                           Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-156.02

Konu   :KDV Kanunu 13(I) Maddesinin

 Uygulanması

 13.01.2017 / 21808596

DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ:  a) Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 18.03.2016 tarihli ve 56457631-155.99/14664997 sayılı yazısı.

b) 04/11/2016 tarihli ve 19905597 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılar konusu 3065 sayılı KDV Kanununun 13/ı maddesi kapsamındaki eşyanın ithalatında uygulanması gereken işlemlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan 10.01.2017 tarihli 2801 sayılı yazıda;

3065 sayılı KDV Kanununun 13/ı maddesi kapsamındaki eşyaya uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranları ile bu ürünlerin KDV istisnası kapsamında olup olmadığına ilişkin tablonun yazıları ekinde gönderildiği;

Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/ı maddesinde ismen sayılan [örneğin tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, yemlik lahana vb] ürünlerin kullanım yerine/amacına bakılmaksızın istisna kapsamında mütalaa edilmesi gerektiği;

Ayrıca, gübre ve gübre hammaddelerin teslimine ilişkin ayrıntılı açıklamalara, 04.10.2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğine eklenen (Il-B .11) bölümünde yer verildiği;

Bu çerçevede, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 31 inci faslında yer alan gübreler ile 28 ve 38 inci fasıllarında yer alan ürünler hakkında bahse konu Tebliğde yer alan açıklamalara göre işlem yapılması gerektiği;

Belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Erkan ERTÜRK

Bakan a.

Daire Başkanı

 EK: Tablo

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

                                                   T.C.

                                       MALİYE BAKANLIĞI

                                   Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı     :50169878-200.03[6720-9]-E.E.2801

Konu   :Muhtelif ürün ve hammaddelerin teslim

 ve ithalinde KDV oranı ile KDV istisna

 uygulaması hakkında

                                 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

İlgi:     a) 12.01.2016 tarihli ve 13075182 sayılı yazınız.

b) 15.02.2016 tarihli ve 13865460 sayılı yazınız.

c) 16.02.2016 tarihli ve 13908170 sayılı yazınız.

d) 26.02.2016 tarihli ve 20562 sayılı yazımız.

e) 03.03.2016 tarihli ve 14284889 sayılı yazınız.

f) 24.03.2016 tarihli ve 30913 sayılı yazımız.

g) 26.05.2016 tarihli ve 16276457 sayılı yazınız.

h) 28.07.2016 tarihli ve 17629055 sayılı yazınız.

ı) 08.08.2016 tarihli ve 17881017 sayılı yazınız.

 İlgide kayıtlı yazılarınızda yer alan eşyalara uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranları ile bu ürünlerin KDV istisnası kapsamında olup olmadığına ilişkin tablo, yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/ı maddesinde ismen sayılan [örneğin tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, yemlik lahana vb] ürünlerin kullanım yerine/amacına bakılmaksızın istisna kapsamında mütalaa edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, gübre ve gübre hammaddelerin teslimine ilişkin ayrıntılı açıklamalara, 04.10.2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğine eklenen (II-B.11) bölümünde yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 31 inci faslında yer alan gübreler ile 28 ve 38 inci fasıllarında yer alan ürünler hakkında bahse konu Tebliğde yer alan açıklamalara göre işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

 Mehmet ARABACI

Bakan a.

Gelir İdaresi Başkanı

EŞYA ADI

GTIP NO.

KDV ORANI

İSTİSNA

AMAÇ/KULLANIM YERİ

Ayçiçeği Kabuğu

2308.00.90.00.00

01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında %1

10.02.2016 tarihinden itibaren KDV'den istisna

 

Cansız Maya

2102.20.19.90.00

8%

 

 

Yem Katkı Maddeleri

2309.90.96.90.19

01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında %1

10.02.2016 tarihinden itibaren KDV'den istisna

 

Sıvı Premiks

3302.90.90.00.00 3808.94.90.00.19

18%

 

 

Ayçiçeği Tohumu (Çekirdeği) (Sertifikasız Olanları)

1206

Toptan ve ithali % 1, Perakende % 8

 

 

Buğday Kavuzu

 

01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında % 1

10.02.2016 tarihinden itibaren KDV'den istisna

Tarımsal amaçla yem sektöründe kullanılmaması halinde % 18

İrmik Altı Un

2302.30.90.00.19

01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında %1

10.02.2016 tarihinden itibaren KDV'den istisna

Tarımsal amaçla yem sektöründe kullanılmaması halinde % 18

Buğday Kepeği

2302.30.10.00.19

01.01.2016-10.02.2016 tarihleri arasında %1

10.02.2016 tarihinden itibaren KDV'den istisna

 

Buğday Kırığı

 

Toptan ve ithali % 1, Perakende % 8

 

 

 

 

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler