KKDF "Transfer Bildirim Formları"

Son Güncellenme Tarihi: 10.04.2020 |

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü KKDF "Transfer Bildirim Formları" hakkında bir yazı yayımladı.

KKDF "Transfer Bildirim Formları"
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü KKDF "Transfer Bildirim Formları" hakkında bir yazı yayımladı.


Yazıda; Gümrükler Genel Müdürlüğüne intikal eden olaylardan, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'nun (KKDF) tahsilinde aynı fatura muhteviyatı bir antrepo beyannamesi eşyalar için tek bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi sunulması yerine, ödeme şekillerinin KKDF’ye tabi olan ve olmayan eşyalara göre farklılaştırılarak iki (veya daha fazla) adet serbest dolaşıma giriş beyannamesinin sunulması yoluna gidilerek, dağıtım prensibini esas alan "Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması" konulu 2017/20 ve 2018/4 sayılı Genelge hükümlerinin etkinsiz hale getirildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Yazıda devamla; BİLGE Sisteminde bir antrepo beyannamesi ve bir fatura muhteviyatı eşyaların bölünmek suretiyle iki ayrı serbest dolaşıma giriş beyannameleri ile beyan edilmesi mümkün olduğu belirtildi. Ancak 2018/4 sayılı Genelgenin "Beyannamede Ödeme Şekillerinin ve KKDF’nin Beyanı" başlıklı bölümünün ikinci maddesinde; " Eşyaya dair fatura bedelinin bir kısmının peşin ve bir kısmının vadeli olması halinde; faturaya ilişkin kalemlerin her birinde ödeme şekilleri, toplam ödeme tutarı içindeki oranına göre beyan edilir" hükmünü amir olmakla birlikte, her kalem ayrı bir beyanname konusu olduğundan dolayı, tek bir fatura kapsamı eşyaların tek bir beyanname kapsamında ve ayrı kalemlerde beyan edilmesi ile iki farklı beyannameye konu olması arasında herhangi bir farklılık bulunmadığı ifade edildi.


Bu kapsamda, bedelinin bir kısmı "peşin" bir kısmı "vadeli" olan bir fatura muhteviyatı eşyalar için farklı serbest dolaşıma giriş beyannameleri sunulması halinde, aynı fatura kapsamı her beyanda ilgili Genelge hükmü doğrultusunda dağıtım prensibinin dikkate alınması gerektiği ifade edildi.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Dış Ticaret Haberleri