Asgari Ücret Tarife Cetveline Farklı Bir Bakış

Son Güncellenme Tarihi: 23.12.2019
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

8 YIL GARANTİLİ

Gümrük Müşavirlerinin dolaylı temsil kabiliyeti ile Gümrük idarelerinde iş takibi yapabilmesi için geçerli bir vekâletname alması zorunludur.

Ayrıca camia içerisinde vekil tayini önemli bir olgu, işin dibacesidir. Sene bitiminde ticaret erbabının sözleşmeyi yenilememesi, yolların ayrıldığı Gümrük Müşavirliği firmasının önemli dersler çıkartması gerektiği anlamı taşırken, vekâlet alan Gümrük Müşavirliği firması için ise başarı, kısaca işin bittiği anlamı çıkartılmaktadır.

Aslında vekâletname alınması; işin bittiği anlamında değil tam tersi işin yeni başladığı anlamı taşımalıdır. İmal ettiği eşyaya güvenen her sanayici gibi Gümrük Müşaviri tarafından yapılan her bir beyan da ilgili Gümrük Müşavirliğinin garantisi kapsamındadır.

Kapsamı belirtmek gerekirse; vergilendirme unsurlarından dolayı kanunen alınması gereken vergilerin tahsil edilememesine sebep olduğu takdirde; beyanın yapılabilmesi için bu verileri veren ve bu verilerin yanlış olduğunu bilen veya bilmesi gereken kişiler de gümrük vergilerinden sorumlu olacağı hükmü amirdir.

Gümrük Kanunu’nun 231. Maddesi 2. Fıkrası kapsamında Gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezalarına ilişkin gümrük vergileri ile birlikte, maktu usulsüzlük cezaları için zamanaşımı sorumluluğu 3 yıl, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 20. Maddesi 3. Fıkrası kapsamında nispi bir ceza olması durumunda ise zamanaşımı süresi 8 yıla çıkmaktadır.

İş bu minvalde; asgari ücret ile ilgili çalışmalar sürdürülürken öneriler içerisinde; 3 yıl garanti verilen bir beyan için asgari ücretin farklı, sürenin Gümrük Kanunu 235-236-238. Maddelerinin ilgili fıkralarına temas eder durumda olması halinde garanti süresinin 8 yıla çıktığı durumlarda ise fiyatlandırmanın farklı olması gerektiği düşünülmektedir.

Her hangi bir beyaz eşya aldığınız zaman verilen 2 yıllık garanti süresini 7 yıla çıkartmak istediğinizde, sizden garanti süresinin uzatıldığı için fark ücret talep ediliyorlar.

Aynı fark ücreti hali hazırda çalışmalar yapılırken ilgili rejimler için tespit edilen 3 yıl ve 8 yıl zamanaşımı sürelerinin de dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. Bu ve bunun gibi yeni fasıllar açılarak 2020 yılı asgari ücret tarifesi içerisinde enflasyon ile dengeleme metodu uygulanabilir.

1 yıl geçerli olacak fiyatlandırmanın tüm unsurları ile birlikte dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği aksi takdir de; tüm camiayı kucaklayan çoğulcu asgari ücret değil, dikta edilmiş Asker’i ücret olduğu düşüncesi uyandıracaktır.

M. Altay YEGİN
Gümrük Müşaviri
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları