Başmüfettiş Metin ŞENTÜRK

Son Güncellenme Tarihi: 8.10.2018
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası)sahibi firmaların özlemle beklediği, en kısa zamanda çıkacak dedikleri faaliyet raporunun içeriği sonunda Bakanlık tarafından belirlendi.

25.06.2018 tarih 30459 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak revize edilen Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 158. Maddesi kapsamında; sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar teslim edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Hesaplama yöntemine örnek vermek gerekirse;01.09.2018 tarihinde düzenlenen bir sertifika için raporun ilgili Bölge Müdürlüğüne teslim tarihi 01.12.2019 olması gerekmektedir.

Sertifika sahibi söz konusu incelemeyi hizmet alımı yoluyla yaptırabildiği gibi kendi içerisinde bağımsız bir departman tarafından da bu raporun düzenlenmesi söz konusu olabilecektir.

Bu inceleme neticesinde transit işlemlerine ilişkin olarak yönetmelik ekinde yer alan Ek-22/B,diğer gümrük işlemlerine ilişkin olarak Ek-22/A ‘ya uygun yer alan formata uygun yıllık faaliyet raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

İlgili raporu düzenleme yetkisi mülga yönetmelikte; yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı istihdam eden tüzel kişilerden ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine ilişkin en az üç yıldır danışmanlık hizmeti veren firmalar tarafından verilebilir hükmü amirdi.

Yönetmelik değişikliğinden sonra ilgili raporu düzenleme yetkisi tabiri caiz ise herkese açılmıştır. Herkes denildiğinde mübalağa değil; gümrük ve dış ticaret ile ilgisi olan olmayan herkes ilgili raporu tanzim etme yetkisi verilmiştir.

Türkiye’nin en güzide ses sanatçılarından biri olan kendisi ile barışık ve mizah anlayışını bildiğimiz Sayın Metin Şentürk’ün dış ticarete merak sardığı varsayımı ile yola çıkarsak,

Gümrük ve dış ticaret uzamanı Sayın Metin Şentürk Ek-22/A ve Ek-22/B ‘de müzisyen olmasına rağmen aşağıda yer alan konuları%20 örnekleme yöntemiyle seçtiği beyannameler üzerinden kontrolünü sağlayarak raporlaması gerekmektedir.

☒Tarife, menşe, kıymet ve miktar açısından ve varsa nihai kullanım yönünden beyanın doğru yapılıp yapılmadığı ve vergi tahakkuklarının doğru olup olmadığı
☒İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerinin doğru uygulanıp uygulanmadığı
☒İlgili olduğu rejim şartlarına uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği
☒İhraç edilen eşya için tahsil edilen bedelin ve ithal edilen eşya için ödenen bedelin beyan edilen gümrük kıymeti ile uyumlu olup olmadığı
☒İhraç/ithal edilen eşyanın nitelik, miktar, menşe ve kıymetinin, ihracat/ithalat beyannamesi, sözleşme, sipariş mektubu, fatura, üretim kayıtları,kalite kontrol sonuçları gibi belge ve kayıtlarda aynı olup olmadığı incelenmiştir.
☒Stok kayıtları ile muhasebe kayıtları beyanname ile karşılaştırmalı incelenerek gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonların doğru beyan edilip edilmediği incelenmiştir.
☒A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Fatura Beyanı ve Form A Belgesi vb. ilgili olduğu gümrük işlemlerine ve ilişkin olduğu mevzuata uygunluğu

Bakanlık iş kolunda istihdamı arttırmak amaçlı yeni projeler değil; yeni yönetmelik değişikliği ile denetimi herkes tarafından yapılabilmesinin yolunu açmıştır. Etki olarak bizlerin var olan iş kolunda daralmaya yol açmıştır. Bu yanlışlıktan en kısa zamanda dönülerek, işi sahiplerine iade etmeleri beklenmektedir.

Bu nedenledir ki; sahnede eline ud almış bir Gümrük Müşaviri görürseniz şaşırmayın.

M. Altay YEGİN
Gümrük Müşaviri

Not: Yazımda belirtilen Başmüfettiş Metin Şentürk tamamen hayal ürünüdür. Hayat ile barışık olduğu ve kendisinin mizah anlayışına sığınarak kaleme alınmıştır.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları