Bazı Durumlarda 7143 Sayılı Yapılandırma Yasasına Başvuru Halen Mümkün

Son Güncellenme Tarihi: 19.10.2018
Gürcan AKKOÇ

Gürcan AKKOÇ

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Bir Gümrük vergi ve para cezalarının yapılandırılmasına dair yasayı daha geride bıraktık (31.07.2018 tarihi olan son başvuru süresi 27.08.2018 tarihine uzatıldı ve o süre de bitti).

Ancak şu var ki; her ne kadar başvuru süresi bitmiş olsa da önümüzdeki zaman dilimi içerisinde tarafınıza intikal edebilecek bazı Gümrük Ek Tahakkuk ve Para cezası Kararları için 7143 sayılı yapılandırma yasasından yararlanmanız halen mümkün.

Çünkü, 7143 sayılı Yasanın ‘’İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler ‘’ başlıklı 4’üncü Maddesinin 8’inci fıkrasının a ve b ‘ bendi (Gümrük tebliğinin 8’inci maddesinin a ve b ‘ bendleri ) buna imkan veriyor.

Buna göre ;

a) 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük yükümlülüğü doğan ve yasanın yayımlandığı 18.05.2018 tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan 4458 sayılı Kanun kapsamında yapılan gümrük incelemeleri üzerine gümrük idaresince hazırlanan ek tahakkuk ve para cezası kararının ,

b) 18.05.2018 tarihine kadar tamamlandığı hâlde, 18/5/2018 tarihinde ya da bu tarihten sonra gümrük idaresine intikal eden müfettiş raporları üzerine gümrük idaresince hazırlanan ek tahakkuk ve para cezası kararının ,

tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde gümrük idaresine müracaatla 7143 sayılı yasadan yararlandırılması mümkündür.

a ‘bendi hükümlerinden yararlanılabilmesi için incelemeye başlama tarihi olarak görevlendirmeye ilişkin Bakanlık Makamı Onay tarihi, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubeleri ile diğer incelemeler için görevlendirme tarihi esas alınır. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubeleri ile diğer incelemelerden 18/5/2018 tarihinden önce tamamlananlar için a ‘ bendi uygulanır.

b’ bendi hükümlerinden yararlanılabilmesi için rapor tarihinin 18/5/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olması gerekmektedir.

Örneğin ;

Bu gün (17.10.2018 ) tarihinde Gümrük idaresi tarafından firmanıza bir ek tahakkuk ve para cezası kararı tebliğ edildi. ‘’Olaylar’’ bölümüne baktığınızda ‘’Gümrük ve Ticaret Müfettişi ….. tarafından düzenlenen 17.05.2018 tarihli ….sayılı Cevaplı rapora istinaden ‘’ yazdığını gördünüz.

Bu demektir ki ; yasanın yayımlandığı 18.05.2018 tarihine kadar bir incelemeye konu edilerek tanzim edilmiş , ancak 27.08.2018 uzatılmış son başvuru süresi içinde size tebliğ edilmemiş bir tebligat var ortada .

Bu durumda bu tebligat uzatılmış başvuru süresi olan 27.08.2018 tarihinden sonra tebliğ edildiği için 7143 sayılı yasadan yararlanma hakkınızı kaybetmiş sayılmazsınız .

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yasadan yararlanma dilekçesi verirseniz gümrük alacağı kesinleşmemiş alacak olarak kabul edilecek, vergi aslına bağlı cezalarda verginin %50’si ödenip asla bağlı cezanın tamamı silinecek , vergi aslına bağlı cezalarda ise cezanın %75’i silinecektir. Bu ödemelerin ise peşin yada ilk taksidin tebliği izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi şarttır .

Ne var ki Gümrük Yönetmeliğinin 580’inci maddesine göre para cezası kararlarının Olaylar bölümüne gerekçe tam olarak yazılması gerektiği halde bazı Gümrük idareleri halen buna riayet etmiyor. Eğer ek tahakkuk veya cezanın bir incelemeye konu olduğunu düşünüyorsanız ve de bu hususu karar üzerinde göremiyorsanız onay/ görevlendirme tarihini muhakk öğrenin. Eğer bu tarih 18.05.2018 tarihinden önce ise yasaya son başvuru tarihi olan 27.08.2018 tarihinin önemi olmaksızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yasadan yararlanma başvurunuzu yapın .

Meslek mensubu arkadaşlarım 7143 sayılı yasanın 4’üncü maddesinin bu avantajını unutmamalıdır.


Gürcan AKKOÇ
Gümrük Danışmanı
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları