Beş adımda YYS

Son Güncellenme Tarihi: 7.10.2020
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Yıl kapanışları yaklaşıyor şirketler zorlu geçen 2020 yılının ardından, 2021 yılı iş planlarını oluşturmaya başladı. Salgın döneminden çıkan şirketlerin önceliği maliyetlerini düşürmek olacağı aşikardır. Ticaretin kolaylaştırılması kapsamında en uygun model, şirketlerin ajandalarına kaydedip beklettikleri Yetkilendirilmiş Yükümlü projesini hayata geçirmeleri için bir fırsat doğurmuştur. Projenin safahatlarını beş adıma ayırarak prestij belgesine sahip olabilirsiniz.

1. Adım başvuru şartlarının kontrolü;

- Serbest Bölgeler Dahil Türkiye Gümrük Bölgesinde Yerleşik En Az 3 Yıldır Faaliyette Olmak,

- Adli Sicil Belgelerinde ‘’Arşiv Kaydı Yoktur ‘’ İbaresi Olan ve Yabancılar İçin Beyan Formlarını İmzalamış Olmak.

- Gümrük, Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi, Ceza ve Prim Borcu Olmaması, (Teminata Bağlanan, Yapılandırılan, Tecil Edilen, Taksitlendirilen, Mahsup Talebi Kabul Edilen Borçlar Dikkate Alınmaz.)

- Yeminli Mali Müşavirince Olumlu Rapor Düzenlenmiş Olmak (Son 3 Yıl Karşılaştırmalı ve Olumlu Sonucu Bağlanmış Olmalıdır.)

- ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları,

- Geriye Dönük Bir Yıl İçerisinde Gümrük İdaresinde En Az 100 Adet Beyan Kapsamında İşlem Yapmış Olmak.

2. Adım proje liderinin belirlenmesi;

Ek-2 soru formunda yer alan soruların ilgili birimlere dağıtılması ve soruların tüm birimlerden yeterli sayıda personelin katılımı ile proje örgüsü ve mantığı çerçevesinde, cevaplanması için proje koordinatörü belirlenmelidir. Belirlenen lider ortak klasör oluşturmalı ve tüm çalışmalar oluşturulan bu ortak klasör üzerinden takip edebilmelidir.

3. Adım EK-2 soru formunun doldurulması;

Ek-2 soru formunun V3.3 güncel versiyon olması gerekmektedir. Öz değerlendirme formu 13 bölüm 98 sorudan oluşmaktadır. Sorulara ilişkin verilen cevapların bire bir aynısının aktarılması şeklinde değil uygulamada da var olması önem arz etmektedir. Açılış toplantısı sonrasında EK-2 soru formu üzerinde var olan soruların ilgili departmanlara dağıtılması ve prosedürlerin EK-2 soru formuna derç edilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki soru formu doldurulurken; dış ticaret dosyalama düzeni çerçevesinde, ithalat ve ihracat işlemlerinin, işleme ilk başlandığında özel bir kod verilerek izlenmeye başlanılması ve bu işlemle ilgili tüm muhasebe kaydı ve evraklarda da bu kodun kayıtlı bulunması, işlemin bu kod üzerinden izlenmesi, önemli bir gerekliliktir. Öte yandan dosyalama sistematiğinin de dış ticaret dosyası haline getirilirken, ilgili evraklar ile muhasebe evrakları ile kontrol listelerinin de dosyalar içerisinde yer alması gerektiği hali hazırda cari işlemler için dikkate alınarak uygulanmaya başlanması yerinde olacaktır.

4. Adım resmi başvuru evraklarının kontrolü;

- EK-1/A Başvuru Formu, (sistem üzerinden)

- YYS-I ve YYS-II statülerin talep edilmesi halinde formun ilgili yerinin işaretlenmesi gerekmektedir.

- EK -2 Soru Formu (Öz değerlendirme formu şirketi temsile yetkisi olan elektronik imza sahibi kişi veya kişiler tarafından imzalanmalıdır.)

- Talimatlar imzalı olmalı ve imzalayan kişinin bölüm yetkisi ile o bölümün bağlı olduğu en üst düzeyde olan bir yetkilinin imzalanması gereklidir. (Elektronik imzalı prosedürler formata uygun olması halinde kabul edilmektedir.)

- Resmi Kurum için Arşiv kaydı yoktur ibareli Adli Sicil Belgeleri ile yabancılar için Beyan Formları (En fazla 2 ay öncesinde alınmış)

- Yönetim Kurulu üyeleri ile dış ticaret konusunda yetkili kişiler için adli sicil sabıka kaydı alınmalıdır. (E-devlet üzerinden ‘’adli sicil arşiv kaydı yoktur ‘’ ibaresi olanlar yeterlidir.)

- Yabancı ortak var ise bu kişiler Ek-3 yabancı beyan taahhütnamesi verilmesi, yabancı olan kişi kendisi veya Yönetim Kurulu başkanı tarafından imzalanması gerekmektedir.

- SGK Borcu Yok Yazısı (En fazla 1 ay öncesinde alınmış)

- Vergi Borcu Yok Yazısı (En fazla 2 ay öncesinde alınmış)

- Ek-5 formuna uygun YMM Raporu (Son 3 yıl karşılaştırmalı ve olumlu sonucu bağlanmış olmalıdır.)

- ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluşça onaylı örneği ve içerikleri aşağıdaki formata uygun olması gerekir.

- ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin gümrük, dış ticaret, üretim, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini,

 ISO 27001 sertifikası; gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini,

Bu faaliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesisleri kapsaması gerekmektedir.

- Tüm evrakların flaş belleğe yüklenmesi ve yetkili kişi veya kişilerin imzaya yetki belgesi ve imza sirkülerinin asılları olması gerekmektedir.

5. Adım başvuru ve saha denetimi;

Başvuru firma genel merkezinin kayıtlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılmaktadır. Bölge Müdürlüğü tarafından ön inceleme yapılmasının ardından Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilmekte ve Ticaret Uzmanları nezdinde EK-2 soru formu incelenerek uygun görülmesi halinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilmektedir.

Saha denetimi Ticaret Müfettişleri marifeti ile arşiv, fiziki şartlar ve prosedürlerin uygulama alanları kontrol edilerek yine uygun görülmesi halinde ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikası teslim edilmektedir.
Adımlarınızı büyük atmanız halinde beş adımda prestij belgesi olan Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikasına sahip olunabileceğinin bilinmesinde fayda vardır.


M. Altay YEGİN
Gümrük Müşaviri
Etiketler
M. Altay Yegin
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları