Böl Parçala ve Yönet!

Son Güncellenme Tarihi: 27.11.2017
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

‘Hangi çocuğunuzu daha çok seviyorsunuz?’ diye hangi anne ya da babaya sorarsanız sorun mütemadiyen aynı cevabı alırsınız. ‘Her ikisini de çok seviyorum, seçim yapamam…’ der ebeveynler…

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 05.02.2000 tarihinde sadece Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı belgesi alımı ile ilgili şartlar yer almaktaydı.

Ancak bir anda Gümrük Müşavirlerini iki ye ayırdılar! Gümrük Müşaviri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri şeklinde… Gümrük Kanunu’nun 228. maddesinde Gümrük Müşaviri olma şartları yer alırken, Gümrük Yönetmeliği’nin 576. maddesinde ise Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri’nin sahip olması gereken nitelikler başlığı altında sıralandı. En önemli ve dikkat çeken nitelikler arasında, en az yedi yıl süre ile Gümrük Müşavirliği İzin Belgesi’ne sahip olmak, altmış beş yaşını doldurmamış olmak ve lisans seviyesinde mezun olmakla beraber yönetmelik fıkrasında belirtilen dallardan lisansüstü diploma almış olmak şeklindedir. Çok tartışıldı, çok konuşuldu. Bakanlık süre verdi; son tarih 31.12.2019 !..

Gümrük Müşavirliği firmalarının ana hizmet konusu yine aynı 4458 sayılı Kanunun 3. Maddesinin 15. fıkrası’nda gizlidir. Gizlidir diyorum çünkü sistematik bir şekilde, bayan verilebilecek rejimler kısıtlandı ve kapanma noktasına geldi. Peki hangi rejimler mi?
Birlikte inceleyelim ;

“Gümrük rejimi” deyimi;
a) Serbest dolaşıma giriş rejimini,
b) Transit rejimini,
c) Gümrük antrepo rejimini,
d) Dahilde işleme rejimini,
e) Gümrük kontrolü altında işleme rejimini,
f) Geçici ithalat rejimini,
g) Hariçte işleme rejimini,
h) İhracat rejimini;

Serbest dolaşıma giriş rejimi’nde; gerçek kişinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi, geçerli vekâletnameye istinaden ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın ve özel kullanıma mahsus taşıt araçlarının gümrük işlemleri ile ilgili olarak mümkündür. En vahim olanı ise posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen, miktarı ve değeri Bakanlar Kurulunca belirlenecek eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, ‘Posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir.’ denilerek ve rejim beyanında bulunulmasının önü açılarak, Gümrük Müşavirliği şirketleri açısından gelir kayıplarılarına yol açmıştır.

Transit rejiminde; Gümrükler Genel Tebliğ Seri No:4 ile kapsamlı değişiklikler yapılmış TRIM ve TREX rejimleri kaldırılmış, tek beyan NCTS sistemine geçilmiştir.

Antrepo rejiminde; Gümrük Yönetmeliği’nin 332. maddesine istinaden, karayoluyla gelen parsiyel yüklere ilişkin antrepo beyannamesi, ‘Eşya sahibinin yetki vermesi halinde A tipi antrepo işleticilerince verilebilir.’ hükmü uyarınca antrepo beyannamesi verme yetkisinin önü açılmıştır.

İhracat rejiminde; 15481 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, ‘Brüt 150 kilogramı ve değeri 7500 Avro’yu geçmeyen İhracat rejimine konu eşyanın beyanı, bu tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır.’ hükmüne istinaden ve Gümrük Kanunun 225. Maddesine istinaden ihracat ile ilgili dolaylı temsilci sıfatıyla beyan yapmaktadırlar.

Senelerdir beklenen oda tasarısı, bir türlü meclisten geçmeyerek kadük olmuş ve diğer siyasi girişimlerde başarısız olmuştur. Kimse, Gümrük Müşavirlikleri’nin örgütlü hareket etmesini istememektedir.
Bu yaşanan süreçler içerisinde böl, parçala ve yönet yöntemi kullanılarak hareket edilmekte ve rejim kullanımları azaltılarak mali açıdan güçsüz bırakılmak istenmektedir.
Ama gün, birlik ve beraberlik günüdür. Birlikten kuvvet doğar ilkesiyle tüm paydaşlarımız ile birlikte bu zor günlerinden altından kalkarak her zaman ODA olmak isteği ile ilk günkü heyecanla mesleğimize ve geleceğimize sarılmamamız gerekmektedir.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları