Çoklu Zeka Ve Gümrük Müşavirliği Mesleği

Son Güncellenme Tarihi: 29.04.2019
Harward Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikolog Howard Gardner 1983 yılında yayımladığı “Zihin Çerçeveleri: Çoklu Zeka Kuramı” adlı kitabıyla, klasik zeka tanımındaki ezberleri bozarak, zekanın sekiz türü olduğunu ve ek olarak “varoluşsal zeka” olarak tanımladığı dokuzuncu türün de eklenmesini önerdi.

Çoklu zeka ile ilgili detaylara farklı kaynaklardan ulaşılabilirsiniz. Biz burada çoklu zeka kuramında yer alan çoklu zeka türlerine Gümrük Müşavirliği mesleği perspektifinden bakalım:

1- Görsel (Uzamsal) Zeka: Bu zeka türünde olan insanların yol tarifleri, haritalar, çizelgeler, videolar ve resimlerle arası iyi görünüyor. Kalıpları kolayca tanırlar. Resim, grafik ve çizelgeleri yorulmada başarılılar ve okuma-yazmayı severler. Puzzle türü bulmacalarla araları iyidir.
Gümrük Müşavirlerinin meslek hayatları boyunca farklı bölge ve şehirlerdeki gümrüklü sahalarda çalıştığından yola çıkarsak yol, harita, resim gibi detayların da detayına inmişlerdir diyebiliriz. Resim kelimesi ayniyat ile algıda seçicilik yapsa da grafik konusunda müşterilerle yapılan toplantılardan ve toplam kalite yönetimi iş süreçlerinden oldukça aşinadırlar. Gümrük ve Dış Ticaret aktörlerini ve paydaşlarını puzzle’a benzetecek olursak, gümrük müşavirleri iş akış süreçlerinde puzzle’ın tamamına hakimdirler. Çünkü ithalat ve ihracatın tamamlanabilmesi için, gümrükten giriş ve çıkışlarda puzzleın bitmiş olması gerekir. Parçalardan birisi eksikse gümrükten geçemez diyebiliriz. Gümrük müşavirleri puzzle’ın parçalarının hepsini zamanla yarışarak tek tek toplar, kontrol eder ve operasyonuna başlar.

2- Dilsel (Sözel) Zeka: Hem yazarken hem de konuşurken kelimeleri iyi kullanan biri için sözel zekası gelişmiş yorumu yapabiliriz. Bu zekadaki kişiler tartışma ve ikna edici konuşmalarda başarılıdır, okuma-yazma severler, açıklamaları anlaşılır ve iyidir, yazılı ve sözlü bilgileri hatırlamakta zorlanmazlar.

Gümrük Müşavirleri, gümrük ve dış ticaret mevzuatının yanı sıra uluslar arası ticareti ilgilendiren her türlü teknolojik, ekonomik ticari ve siyasi gelişmeleri de yakinen takip ettiklerinden entelektüel birikimleri bu zeka türünde de geçer not alır. Mevzuatsal tartışmalarda ikna tekniklerini başarıyla yürüten gümrük müşavirlerinin; hangi bölgede, hangi kurumda ne tür bilgi, belge, iş ve işlemlerinin olduğu yönünde keskin-sistematik takip ve gözlemdeki başarısı yadsınamaz bir gerçektir. Şirket ve kurum hafızası, kamu arşivi kültüründen sirayet eden titizlikle bir müşavirin zihnine de tezahür eder. Ne zaman, nerede, nasıl, hangi eşyada, hangi gümrüklü sahada ne sorun yaşandı, ne oldu, nasıl tamamlandı? Erkeklerin askerlik anıları, kadınların doğum hikayeleri gibi gümrük müşavirinin de mesleki anıları, başarıları, stresleri, maceraları bitmez, hafızada her daim kalır..

3- Mantıksal (Matematiksel) Zeka: Problemleri mantıksal olarak analiz etmek, muhakeme yapmak, soyut problemleri çözmek ve kalıpları tanımak bu zekaya sahip kişiler içindir. Matematiksel zekası gelişmiş kişiler, karmaşık sorunları çözmede iyidirler, rakamlarda başarılıdırlar.

Gümrük Müşavirleri, yürüttükleri cari işlemlerdeki operasyonel aksaklıklar ve problemler karşısında yaratıcıdırlar, gemileri karadan yürütecek kadar problem çözme yetenekleri gelişmiştir. Ticaret hayatının olağan akışında problem ve sorunlar bir gümrük müşavirinin neredeyse rutinidir. Zira ilk maddede sözünü ettiğimiz puzzle’ın parçalarından her birinde farklı kırılımlarla hareket ve akış yaşanmaktadır. Rakamlarla iyi olmasını 20’ye yakın alt gruba ayrılan gümrük vergilerinin hesaplanmasında gösterdiği çabaya bağlayabiliriz. Türkiye’de toplanan vergilerin neredeyse yüzde %30’u gümrük idarelerince tahsil edildiğinden, gümrük müşavirlerinin de gümrük vergisi hesaplamalarında uzman olması gerektiği izahtan verestedir.

4- Kinestetik (Bedensel) Zeka: Kinestetik zekası yüksek kişiler, eylemlerinde ve fiziksel kontrollerinde başarılıdırlar. El-göz koordinasyonu, el becerisi yeteneği gelişmiştir. Duymak ya da görmek yerine yaparak hatırlama eğilimindedirler.
Gümrük Müşavirleri, meslekleri gereği interaktif çalışmak zorundadırlar. Birçok işi aynı anda, çok işi kısa zamanda yapma yetenekleri gelişmiştir. Motor becerilerinin sınanma gereği yoktur, bir gümrük ofisine ziyaret ettiğinizde gözlemleme imkanı bulabilirsiniz.

5- Müzikal (Müziksel) Zeka: Müzikal zekası güçlü olan kişilerin müzikle güçlü bir uyumları vardır, ritim ve sesleri algılama ve yorumlamada iyidirler.
Bu zeka türü için de mesleğimiz adına söyleyeceklerimiz var tabi ki. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Gümrük Müşaviri Serdar Keskin’in popüler ses yarışması “O Ses Türkiye”de yarıştığını bilmeyeniniz yoktur sanırım. Keza meslektaşlarımız arasında saz ve gitar çalan, müzik gruplarında hobi olarak şarkı söyleyen ve muhakkak nota ve ritimlerle arası iyi olan yeteneklerle karşılaşmak mümkün.

6- Sosyal (Kişilerarası) Zeka: Sosyal zekası yüksek kişiler empati yapmada başarılıdırlar. Bu kişiler etrafındakilerin duygu, düşüncelerini yorumlama konusunda yeteneklidirler. Durumları farklı açılardan görürler ve takım çalışmasına yatkındırlar, çatışmaları çözmede etkilidirler.

Gümrük Müşavirleri, hizmet sektöründe iştigal ettiklerinden birçok muhatapla bir çok konu için iletişim içerisindedirler; formal ve informal iletişim çerçevesinde empatinin de bu iletişimin ufak bir parçasını oluşturduğunu ifade edebiliriz. Hızlı, zamanında, yasalara uygun ve hatasız hizmet verebilmek, özellikle gümrükten acil ithalat veya ihracat yapılması gerektiren durumlarda tüm organizasyonun başarıyla eşgüdümlü olarak hedefe ulaşabilmesi, etkin iletişimle olabilecektir. Takım çalışmasının önemi ve iletişim çatışmalarının çözümünde gümrük müşavirlerinin alacağı kararlar önemlidir.

7- İçsel Zeka: İçsel zekası güçlü kişiler, teori ve fikirleri analiz etmede yetenekli olduğu kadar, farkındalıkları da yüksektir. Güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmede iyidirler. Başkalarının fikir ve yorumlarından ziyade kendi analiz ve düşünceleri ile hareket ederler.
Gümrük Müşavirleri, gümrük mevzuatının icrasında, yasalara uyumlu operasyonlar yaparken aynı zamanda özel sektörün taleplerini de eşgüdümlü yürütmek ve bu noktada en uygun yol ve yöntemi bulma noktasında yüksek bir analiz kabiliyeti sergilemek zorundadır. Bu noktada içsel zekanın yardımıyla bilgi, birikim ve tecrübe harmanlanmaktadır.

8- Doğa Zekası: Bu zekaya sahip bireyler doğayı, çevreyi keşfetmeyi, diğer canlı türleri hakkında bilgi edinmeyi severler. Botanik, biyoloji ve zooloji gibi konularla ilgilenmekten hoşlanırlar. Kamp yapmak, bahçecilik, yürüyüş yapmak gibi dış mekanları keşfin tadını çıkarırlar.

Gümrük Müşavirlerinin doğa zekası, gümrük laboratuarlarına analiz için gönderilen botanik, organik ve inorganik maddelerle sınırlı değildir tabi ki  Gümrük Müşavirlerinin doğaya ve çevreye hassasiyetleri sosyal sorumluluk projelerine sağladıkları katkılarla görülmektedir. Öte yandan şirket çalışanlarıyla ve dernekler vasıtasıyla gerçekleştirilen organizasyonlarda, yoğun ve stresli çalışma temposundan uzaklaşılarak doğayla iç içe yapılan geziler, piknikler, kamplar, kahvaltı ve eğlencelerden de söz edebiliriz.

Ezcümle,
Gümrük Müşavirliği mesleğinin bünyesinde barındırdığı kuramda öne sürülen zeka türlerine ilaveten “inovatif zeka (inovasyon)” üzerinde çalışılması gerektiği öngörülmektedir. Zira sektörümüz ve mesleğimizin kabuk değiştirdiği, modernizasyonun giderek her alanda yaygınlaştığı, dijitalleşmenin saha operasyonlarına kadar hissedildiği ve dolayısıyle pastanın daraldığı bu günlerde inovasyonla tanışmak için geç kalınmamalıdır.

Güler BAŞARAN
Gümrük Müşaviri
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları