Dilekçe Vermeyen El Kaldırsın !

Son Güncellenme Tarihi: 28.08.2019
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Biz gümrük müşavirleri, müşavir yardımcıları ve stajyerlerin çalışma yeri, yerleşim yeri ve devamlı iş çevresi konusunda bildirimde bulunma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Türk Medeni Kanununun 19'ncu maddesi ‘Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Kişinin aynı anda birden çok yerleşim yeri adresi olamaz.” hükmünü içermektedir.

Ayrıca Gümrük Yönetmeliği'nin 564. Maddesinde ise ‘Gümrük müşavirlerinin çalışma yeri, gümrük işleri nedeniyle kendilerine yapılacak tebligat için yerleşim yeri ve bu merkezin bulunduğu gümrüğün bağlı olduğu Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü veya Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bulunmayan yerlerde müdürlük bölgesi için devamlı iş çevresi sayılır. Hükmü amirdir.

Diğer taraftan, Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde gümrük müşavirleri, gümrük müşavir yardımcıları ve stajyerlerin tüm faaliyetlerini mevzuat çerçevesinde takip ve kontrol edebilmeleri amacıyla "Gümrük Müşavirleri Bilgi Sistemi" oluşturulmuştur.Gümrük Kanunu Bu Konuda Ne Diyor?
Bu kapsamda, Gümrük Kanunun 226. Maddesinde yer alan ‘Gümrük müşavir yardımcılarının ve stajyerlerin fiil ve hareketlerinden doğacak mali sorumluluk, yanında çalıştıkları gümrük müşavirine aittir denilmekle birlikte, gümrük müşavirleri yanında çalıştırdıkları müşavir yardımcıları ile stajyerlerin çalışma süresi ve staj süresince tüm faaliyetlerinden sorumluluğu bulunmaktadır.

Sonuç olarak; çalışma yeri ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü 2011/14 sayılı Genelgesi ile konuya açıklık getirmiş ve Gümrük Yönetmeliğinin 564/3. maddesi uyarınca çalışma yeri dışında diğer Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantılarında iş takibi yapmak isteyen gümrük müşavirleri, ilgili gümrük idaresine ilk işlem aşamasında yazılı bilgi vermesi gerektiğini belirtmiştir. Yazılı bilgi verme işleminin gümrük müşavirinin yanında çalışan gümrük müşavir yardımcısı tarafından da yapılabileceğine atıfta bulunulmuştur.
Ayrıca gerçekleştirilecek geçici is takibinde süre limitinin ve beyanname sayısı gibi kriterlere dayalı işlem tesisine gidilmeyeceğinin de bilinmesinde fayda vardır.Çalışma yeri dışında ki gümrük idarelerinde iş takibi yapmak isteyen mükelleflerin dilekçe ile bilgi vermesi ve ilgili dilekçenin sayı tarihini beyannamenin 44 no’lu hanesinde beyan etmesi gerekmektedir.

Yeşil ve Mavi Hatta İşlem Görülmesi Halinde
Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise; konu ile ilgili mevzuatta herhangi bir istisna olmadığından; çalışma yeri dışında YYS ve OKSB sahibi firmalara ait işlemleri gerçekleştiren Gümrük Müşavirliklerinin yeşil hat ve mavi hatta işlem görse dahi dilekçe ile ilgili gümrük idaresine bilgi vermesi gerektiğidir.

İstisna düzenlemesi yapılana kadar verilmemesi halinde ise; sözleşme kodlarında olduğu gibi binlerce usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalınabileceği izahtan varestedir.

M. Altay YEGİN
Gümrük Müşaviri
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları