Dış Ticarette Eşdeğer Eşya Kullanımı Kökten Değişiyor, Hazır mıyız?

Son Güncellenme Tarihi: 25.06.2019
“ Uygulamaya koymadıkça bilgi değersizdir.”
Anton ÇEHOV

9 Ekim 2013 tarihli Birlik Gümrük Kodu’nun akabinde, Avrupa Birliği’nin gümrük mevzuatının tamamen şekillendiğini görüyoruz. Bu süreçte birçok mevzuat kabul edildi ve doğal olarak birçok teknik alanda da değişiklikler oldu.

Bu alanlardan biri de, eşdeğer eşya kullanımı. Tabi ki bu değişiklikler Gümrük Birliği dolayısıyla Türkiye için de önem arz ediyor.

Yeni Gümrük Kanunu Taslağı Eşdeğer Eşya Maddesi:

MADDE 162 - (4)

a) Eşdeğer eşyanın, gümrük antrepo, serbest bölgeler, nihai kullanım ve bir işleme rejimi kapsamında kullanılmasına,
b) Eşdeğer eşyanın, özel durumlarda geçici ithalat rejimi kapsamında kullanılmasına,
c) Dahilde işleme rejiminde, yerine kullanıldığı eşya ithal edilmeden önce, eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihraç edilmesine,
ç) Hariçte işleme rejiminde, yerine kullanıldığı eşya ihraç edilmeden önce, eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ithal edilmesine,
izin verilebilir...Şu bir gerçek ki, Avrupa Birliği Türkiye açısından oldukça önemli bir partner. Zira siyasi mülahazalar bir kenara bırakılırsa, ülkemizin iktisadi yapısının şekillenmesinde ve uluslararası ticarette birçok modern usulün ülkemize getirilmesinde de yadsınamaz önemi var.

Birlik Gümrük Kodu’nun, Türkiye açısından çok yakından takip edilmesi gereken ve her yeni gelişmesine karşı Türkiye olarak reaksiyonlarımızı tayin etmemiz gereken bir unsur olduğunun da özellikle altını çizmemiz gerek!

İşte bu yazımızda hâlihazırda dış ticaret erbabımız ve sanayicilerimiz açısından pek bilinmeyen ve Gümrük İdaremiz açısından dahi oldukça yeni ve teknik bir boyut taşıyan çok-rejimli eşdeğer eşya kullanımına dair orta vadede mevzuatımıza aktarılacak olan yenilikleri listeleyeceğiz:

1- Eşdeğer eşya tanımı değişiyor:


Eşdeğer Eşya Nedir?

Mevcut Bilinen Tanım: “İşlem görmüş ürünlerin imalinde ithal eşyasının yerine kullanılan serbest dolaşımdaki eşya”

Yeni Gelecek Tanım: “Özel bir rejime tabi tutulan eşya yerine depolanan, kullanılan veya işlem gören serbest dolaşımda bulunan eşya ya da hariçte işleme rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunan eşya yerine işlenen serbest dolaşımda bulunmayan eşya”
3- Antrepo rejiminde; eşdeğer eşya kullanımında antrepo türüne dair bir kısıtlama getirilmeyecek. Bu rejimde yer alan tek kısıtlama, AB hassas eşya listesinde yer alan bir takım tarım, balıkçılık ve etil alkol gibi sınırlı listelenmiş ürünlerin eşdeğer eşya olarak kullanılamaması olacak. Ülkemizin eşdeğer eşya olarak kullanılmayacak hassas eşya listesini, konunun siyasi yönünü dikkate alarak Tarım Bakanlığımızın görüşleri temelinde dış ticaret erbabımız ile istişare etmesinde ve kendi listesini oluşturmasında yarar görülmekte.

4- Geçici kabul; ya da mevcut uygulamada bilinen adıyla geçici ithalat rejiminde eşdeğer eşya kullanımı sadece tam muafiyet suretiyle bu rejime tabi tutulacak olan bir takım eşya için geçerli olacak. Bu eşya esas itibariyle; uluslararası eşya taşımacılığında kullanılan konteyner ve paletler ile bunların yedek parçaları, aksesuarları ve teçhizatından oluşacak.

5- Hariçte işleme rejiminde; eşdeğer eşya kullanımında normal süre 6 ay olacak. Süre uzatımı ile verilebilecek eşdeğer eşya kullanımına dair maksimum evre ise 1 yılı aşamayacak.

Hariçte işleme rejimi kapsamında eşdeğer eşyadan üretilen ürünün önceden ithali halinde, ithal eşyası sayılacak serbest dolaşımdaki eşyanın verilen izin süresi içerisinde ihraç edilmesine kadar işlem görmüş eşya teminata bağlanacak.AB hassas eşya listesinde yer alan bir takım tarım, balıkçılık ve etil alkol gibi sınırlı listelenmiş ürünler, hariçte işleme rejimi kapsamında da eşdeğer eşya olarak kullanılamayacak.

6- Sağlık açısından eşdeğer eşya kullanımına, genetiği değiştirilmiş eşya veya bu tarz ürünleri bünyesinde barındıran eşya bakımından izin verilmeyecek. Yine gümrük antrepo, hariçte ve dahilde işleme rejimleri açısından organik ürünlerin geleneksel ürünler ile değiştirilmesi ya da geleneksel ürünlerin organik ürünler ile değiştirilmesine onay verilmeyecek.

7- Vergisel boyutlarda ise, haksız ithalat vergisi avantajına yol açacak durumlarda eşdeğer eşya kullanımına yine kısıtlamalar getiriliyor. Bu kapsamda; anti-damping, telafi edici vergi ve gözetim vergisi ile ilave gümrük vergisine tabi ürünlerin eşdeğer eşya olarak kullanılmasına izin verilmeyecek.

Çehov’un dediği gibi uygulamaya koymadıkça bilgi değersizdir… Dileriz bu bilgileri en kısa zamanda ülkemizin hizmetine sokabiliriz.

Özel sektörümüz açısından birçok yenilik içeren bu düzenlemelerin şimdiden ülkemize hayırlı olması temennisiyle…

İlave Okuma Listesi:

- Birlik Gümrük Kodu; Türkiye İçin Bir Fırsat mı Doğuyor
(https://www.gumruktv.com.tr/kose-yazilari/birlik-gumruk-kodu-turkiye-icin-bir-firsat-mi-doguyor )

- Yerinde Gümrükleme Out, “EIDR” In! Sorularla Gümrükte 4.0 Uygulaması “EIDR”
(https://www.gumruktv.com.tr/kose-yazilari/yerinde-gumrukleme-out-eidr-in-sorularla-gumrukte-40-uygulamasi-eidr )

- “Merkezi Gümrükleme” Reformu
(https://www.gumruktv.com.tr/kose-yazilari/merkezi-gumrukleme-reformu )


Kaynakça:
- 9 Ekim 2013 tarihli ve 952/2013 sayılı Birlik Gümrük Kodu

- 28 Temmuz 2015 tarihli ve 2015/2446 sayılı Yetki Devri Tüzüğü

- 24 Kasım 2015 tarihli ve 2015/2447 sayılı Uygulama Yönetmeliği

- 17 Aralık 2015 tarihli ve 2016/341 sayılı Geçiş Dönemi Yönetmeliği

- Yeni Gümrük Kanunu Taslağı
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları