Dön Baba Dönelim !

Son Güncellenme Tarihi: 25.05.2018
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

2000 yılından sonra Dünya’ya gelenler bilmez! Mahalle mahalle gezen, en büyük metal para ile binile bilen seyyar dönme dolaplar vardı. Seni bindirdiği yerden on tur attırdıktan sonra tekrar bindiğin yere bırakırdı; seyyar dönme dolapçı ağabeyler.

Bu ay gerçekleştirilen Hükümet programı içerisinde Bakanlık birleşmeleri söz konusu, birleşecek Bakanlıklar içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da isminin geçmesi, bana bu dönme dolapçı ağabeyleri hatırlattırdı. Bu iki Bakanlığın birleşmesi yedi sene önce bindiğimiz yerden, bizi tekrar aynı yere indirdiklerini gösteriyor.

İsterseniz biraz geçmişe giderek hatırlayalım;
Kurtuluş Savaşı sonrası Lozan Anlaşması nedeniyle bir bekleme dönemi geçirilmiş, Cumhuriyet döneminin ilk uygulaması 1929’da yürürlüğe giren 1499 sayılı “Gümrük Tarifesi Kanunu” olmuştur.

1918 yılından itibaren yürürlükte olan ve değişen ekonomik koşullar karşısında yetersiz kalan Gümrük Kanunu 1949 yılında kaldırılarak 5383 sayılı “Gümrük Kanunu” çıkarılmış ve buna paralel olarak 1931 yılında kurulan yarı askeri nitelikteki Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 1956’da kaldırılmış ve sivilleşerek Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ismini almıştır.

1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı şeklinde birleştirilmiştir. Bu yapı 1993 tarihli ve 485 sayılı “Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Başbakanlığa bağlı müstakil bir “Bakanlık” olarak yeniden teşkilatlanana kadar devam etmiştir.
Ülkemizin Gümrük Birliğine girmesi nedeniyle Topluluk Gümrük kodunda yer alan hükümlerin, Ortaklık Konseyi Kararı gereğince Gümrük Kanununa yansıtılması amacıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu 1999’da yayımlanmış ve 2007 yılında yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile de bütün gümrük suçlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu Kanun Hükmünde Kararname ile gümrük teşkilatı yeniden bakanlık düzeyinde yapılandırılmıştır.

Son kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak teşkilatlanmış ve bu yıl düşünülen Bakanlık birleşmeleri çalışmalarında Gümrük kısmının Maliye Bakanlığı’na bağlanması öngörülmektedir.

2011 yılında hedeflenen; Rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden, piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren, üreticileri ve tüketicileri koruyan, etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan, politika ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemeyi görev belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın birlikte ahenk ile çalıştığı aşikârdır. Önceden birlikte oldukları ve ayrıldıkları da göz önüne alındığında birbirini seven bu iki Bakanlığın birleşmesi muhtemel gözükmektedir.

Ancak iyi anlaşan bu iki kurumun yapacağı bu evlilik akdinde sonra; evliliğin aşkı öldürüp öldürmediğini hep birlikte izleyip göreceğiz.

M.Altay YEGİN
Gümrük Müşaviri

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları