Gümrük Birliği İçi Nakliye ve İlave Gümrük Vergisi

Son Güncellenme Tarihi: 20.12.2017
Sezai KAYA

Sezai KAYA

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 28/a maddesine göre eşyanın, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi ile Türkiye'nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerine giriş yerine varışından sonra yapılan nakliye ve sigorta giderleri gümrük kıymetine girmez.

Gümrük kıymetine dahil olmayan gümrük birliği iç parkuruna isabet eden nakliye ve sigorta giderleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 21/c maddesi uyarınca KDV matrahına dahil edilmek zorundadır.
Gümrük birliğinden gelen eşyalar A.TR veya EUR.1 dolaşım belgeleri ile geldiğinden ve gümrük vergisi olmadığından, uygulamada nakliye ve sigorta giderleri gümrük kıymetine dahil edilmektedir.

Bu durum iki yönüyle önem arz etmektedir.
1- İthal edilen eşyalar gözetim veya referans kıymet gibi eşik fiyat uygulamalarına tabi ise KDV matrahının eksik beyan edildiği şeklinde bir sonuç doğmaktadır.
Konuyla ilgili olarak Gümrük TV’de neşredilmiş "Gözetimli Mallar - Gümrük Kıymeti - KDV Matrahı" başlıklı makalemizde örnekler verilmiştir.

2- İthal edilen eşyanın ilave gümrük vergisine tabi olması halinde navlun ve sigorta giderine isabet eden ilave gümrük vergisi yersiz ödenmiş olacaktır.

Netice itibariyle hem meslek erbabında hem de gümrük idaresi çalışanlarında yerleşmiş anlayışın değiştirilmesi gerektiği mütalaa edilebilecektir.

Sezai KAYA
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları