Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Son Güncellenme Tarihi: 22.03.2018
Haki DEMİRTAŞ

Haki DEMİRTAŞ

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığına ilişkin yönetmelik bugünkü (22.03.2018) Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 Eski-Yeni kıyaslamasının yapıldığı değişiklik cetveli aşağıda mevcut.

Buna göre neler değişti:
1- İthal eşyasının kıymetiyle ilgili Emsal Navlun (yüzde10) ile Emsal Sigorta (yüzde 3) beyanlarında Altın istisna tutulmuş olup faturada belirtilen taşıma şekli üzerinden işlem tesis edilecektir. Diğer bir ifadeyle ilgili faturada teslim şekli FOB yazsa dahi; üzerine yüzde 10 emsal navlun ve yüzde 3 emsal sigorta ilavesi yapılmadan CİF teslim şekli gibi işlemleri tamamlanacak.

2- Hava Yolu Beyan Formlarının elektronik ortamda gümrük idaresine ibraz edilmesi hükmü getirildi.

3- Geçici ithalatta ve dâhilde işlemede kullanılan sözlü beyan, bakıma ihtiyacı olan, hasara uğrayan ve kaza geçiren araçlara özel getirilen yedek parçalar için de kullanılabileceği hükmü getirildi.

4- Temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela ve lastik gibi yardımcı maddelerin sadece ithalat işlemlerinde sözlü beyanın yapılabileceği ve sözlü beyanlarda Yönetmeliğin 22 nolu ekinde yer alan formun kullanılması gerektiği hükmü getirildi. 

5- Nihai Kullanım İzin belgesinin Tek pencere Sisteminden alınmaya başlaması nedeniyle, manuel yapılan işlemlerin tesis edilmesinde kullanılan ve yönetmelik ekinde yer alan formlar kaldırıldı.

6- Ekonomik Etkili Gümrük rejimlerinin başvurusunun elektronik ortamda yapılacağı, yönetmelik ekinde yer alan başvuru formunun kaldırıldığı, sözlü ve yazılı başvuruların hangi durumlarda yapılacağı, gümrük idaresince iznin hangi durumlarda verileceği hususları düzenlenmiş, Gümrük idarelerinin Müsteşarlığa ekonomik etkili gümrük rejimleriyle ilgili bilgi verme hükmünü düzenleyen yönetmelik maddesi kaldırıldı.

7- Elleçleme işlemine tabi tutulacak eşya listesine, bakanlıktan izin almak ve Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki faslını değiştirmemek şartıyla, savunma sanayi ve havacılık sektöründe kullanılan eşya da eklendi. 

8- Geçici İthalat rejiminde yer alan süre tabirlerinde değişiklik yapıldı.

9- Taşıt takip programlarına kaydedilecek eşya listesinden ortak ve ulusal transit rejimi kapsamındaki eşyalar hariç tutuldu.

10- Geri verme veya kaldırma başvuru formunun, beyanname, ek tahakkuk ve ceza kararı başına ayrı ayrı düzenlenmesi gerektiği, bununla birlikte beyannamesi, ceza kararı ve ek tahakkuku aynı olan işlemler için tek bir başvuru formunun düzenlenmesi gerektiği hüküm altına alındı.

11- Dökme Gelen Sıvılarla ilgili olarak, Aynı cins ve nev’i ve aynı gümrük tarife istatistik pozisyonunda olmakla birlikte farklı vergi oranlarına tabi eşyanın, en yüksek vergiden beyan edilmesi ve karışım haldeki bu eşyanın yurtdışına transit edilmesi kaydıyla kısmen dolu tanka konulabileceği hüküm altına alındı.

12- İkinci tahlil numune başına belirlenen tahlil ücreti 600-TL’den 650-TL’ye çıkarıldı.

13- Gümrük Yönetmeliğinin bazı eklerinde değişiklik yapıldı.

a. Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşleme Faaliyetleri Listesine İlişkin Açıklayıcı Notların yer aldığı EK-4 de,

b. Laboratuvar tahliline tabi tutulan eşya listesinin bulunduğu Ek-24 de,

c. Kanunun 241 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren fiillerin listelendiği EK-82 de,
değişiklik ve ilaveler yapılmış;

Karşılaştırma Tablosu

Tahlile tabi tutulacak eşya listesi

Haki Demirtaş
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları