Hakkın İadesi

Son Güncellenme Tarihi: 12.04.2021
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Mevzuat gereği, Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifika sahibi firmalar, gerçekleştirdiği gümrük işlemleri için yıllık faaliyet raporu düzenlemesi gerekmektedir.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her 12 aylık dönem sonunda gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı, sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen 3. Ay’ın sonuna kadar tamamlanması gereklidir.

Bu inceleme neticesinde gümrük işlemlerine konu beyanların, faaliyet raporunda yer alan unsurlar çerçevesinde kontrolleri gerçekleştirilmesi ve incelenecek beyanname sayısı 50’den az olmamak şartıyla toplam beyanname sayısının en az %5’i olarak belirlenmiştir.

Hesaplama yöntemine örnek vermek gerekirse; 01.04.2021 tarihinde düzenlenen bir sertifika için raporun 31.07.2021 tarihine kadar tamamlanması gerekir. Firma söz konusu incelemeyi hizmet alımı yoluyla yaptırabildiği gibi kendi içerisinde bağımsız bir departman tarafından da düzenlenmesi söz konusu olabilmektedir.

Faaliyet raporu düzenleme yetkisi mülga yönetmelikte; yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı istihdam eden tüzel kişilerden ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine ilişkin en az 3 yıldır danışmanlık hizmeti veren firmalar tarafından verilebilir, hükmü amirdi.

Lakin, yönetmelik değişikliğinden sonra faaliyet raporu düzenleme yetkisi tabiri caiz ise herkese açılmış, gümrük, dış ticaret ve lojistik alanlarında faaliyet göstermeyen kişi ve kişilerce rapor tanzim etme yetkisine haiz oldu.

Şimdi ise yakın zamanda izlemeler başlıyor ve YYS sahibi firmalara ticaret müfettişleri tarafından denetimler gerçekleştirilecek.
Denetimler, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında; 31.12.2016 tarihinden önce adlarına YYS sertifikası düzenlenmiş olan firmaların, ilk izlemeleri 2024 yılında başlayacak.

Örnek vermek gerekirse; sertifikayı 05.04.2014 tarihinde almış bir firma için ilk izleme tarihi 05.04.2024, ikinci izleme tarihi ise 05.04.2029’dur.

21.02.2020 tarihi itibarıyla beş yıldan az süredir YYS sertifikası sahibi olan firmalar için yapılacak yerinde izleme faaliyeti, 5 yıllık sürenin doldurulmasını müteakip 1 kez ve devamında sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her 5 yılda bir gerçekleştirilecek.

Örnek vermek gerekirse; sertifika tarihi 05.04.2017- ilk izleme 05.04.2022, ikinci izleme tarihi ise 05.04.2027’dir.
Yönetmelik değişikliği sonrası gümrük, dış ticaret ve lojistik alanında faaliyet göstermeyenler tarafından tanzim edilen faaliyet raporlarının sonuçları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri izleme ile müfettişler tarafından gerçekleştirilecek denetimler sonrası daha net görülebilecektir.

Ticaret Bakanlığı iş kolunda istihdamı arttırmak amaçlı yeni projeler üretmemesinin yanı sıra yeni yönetmelik değişikliği ile yetkileri alarak faaliyet raporunun gümrük, dış ticaret ve lojistik alanında faaliyet göstermeyen kişiler tarafından da düzenlenebilmesinin önünü açmıştır.

Beyanın önemini bilen kişilerin dışında gerçekleştirilen denetimler, gelecekte Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ticaret müfettişleri denetim raporlarında, olumsuz görüş ile yer alacağı aşikardır.

Olumsuz raporlar sonrası, mülga yönetmelik hükümlerine geri dönülmesi ile, hakkın iadesi sağlanmış olacağı kanaatindeyim.

M. Altay YEGİN
Gümrük Müşaviri


Kaynakça:
21.02.2020 tarih, 31046 Mükerrer Sayılı, R.G. ile yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları