İkametini Türkiye'ye Nakledenlerin Getirdikleri Otomobilde Gümrük Vergileri - Gümrük Vergisi Karmaşası

Son Güncellenme Tarihi: 8.06.2017
Sezai KAYA

Sezai KAYA

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

06.06.2017 tarihli 30088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış 2 seri no’lu Gümrük Muafiyeti Tebliğinin 4/a maddesinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az yirmi dört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden Türk vatandaşlarının motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilecekleri belirtilmektedir.
Burada dikkatlerden kaçmaması gereken husus “gümrük vergileri” ifadesidir. Zira, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 16/1-b ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/6. maddesinde yerleşim yerlerini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait, alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının KDV ve ÖTV’den istisna edilmemiştir. Bu hükümlere göre anılan kişiler getirdikleri vasıta için KDV ve ÖTV ödemek zorundadırlar.
4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 3/8 maddesi ve Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 1 no’lu ekinde KDV ve ÖTV’nin de gümrük vergileri tanımına dahil olduğu dikkate alındığında 2 seri no’lu Gümrük Muafiyeti Tebliğinin 4/a maddesinde (hatta 15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 46/a maddesi) geçen “gümrük vergileri” ifadesinin yanlış olduğu belirtilebilecektir.

Sezai KAYA
Gümrük Müşaviri
E. Gümrük ve Ticaret Müfettişi
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları