İki Yılın Ardından

Son Güncellenme Tarihi: 1.12.2021
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Dernekler bir yönüyle sosyal cemiyetlerdir. Katılım gönüllük esasına dayanır. Gönülden yapılan her şey başarı, başarı ise mutluluk verir. Bu misyon ile çıktığımız yolda iki yılımızı geride bıraktık.

Sivil toplum örgütleri, insanın yerleşik düzene geçtiği dönemden beri var olmuştur. Türk toplumu açısından sivil toplum örgütleri Cumhuriyet öncesi ve sonrası olarak iki ayrı döneme ayrılır.

Cumhuriyet öncesine baktığımızda “Ahilik” ve “Lonca” teşkilatlarını görüyoruz. Anadolu Selçukluları dönemindeki Ahilik Teşkilatı ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde görülen Lonca Teşkilatı daha çok esnaf odaklı mahalle tipi bir organizasyon şeklinde örgütleniyor.

“Ahilik” tanımına baktığımızda, kökeni Arapça olan “ahi” sözcüğünden türetilmiştir. “Ahi” kardeşim anlamına gelmektedir. “Ahi Evran” ismiyle tanınan İranlı Şeyh Nasirüddin Mahmud, ahlaki bilgiler veren Fütüvvet yapısından faydalanarak Ahi Teşkilatı’nı kurmuştu. Ahi Teşkilatı, kurulduğu ilk dönemlerde ayakkabı ve saraç gibi birkaç esnaf kolunun örgütlenmesinden oluşmaktaydı. Ahi Evran, Kayseri’de açtığı deri dükkânı sayesinde dükkân çevresinde bulunan esnaf ve sanatkârlar arasında ahiliğin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ekonomik hayatı düzenleyen Ahilik, bireylerin meslek sahibi olmalarını ve iktisadi şartlarının iyileşmesini sağlayarak, zamanla Anadolu’nun birçok şehrinde ve köyünde hızla gelişmiştir.

Ahi Teşkilatları zamanın gereklerine göre farklı özellikler kazanarak “Lonca” isimli esnaf örgütlerine dönüşmüşlerdir. Bu şekilde ortaya çıkan loncalar uzun yıllar boyunca Osmanlı ekonomisinin temel yapıtaşını oluşturmuşlardır. Lonca sözcüğü, İtalyanca Lociye ve Loggiya; Fransızca Loj (Loge) kelimelerinden türetilmiştir. Lonca, esnaf arasında dayanışma sağlamak amacıyla kurulan ve devlet denetimi altında olan organizasyonların bulunduğu yere verilen isimdir.

Cumhuriyet sonrasında mesleki örgütlenmeler yasal bir zemine oturtulmuştur. 1926 tarihinde yayımlanan Medeni Kanun ile derneklere ilişkin liberal kurallarının uygulanışı hız kazanmıştır. Akabinde, Avrupa Birliği uyum müktesebatı gereği 2004 yılında yürürlüğe giren 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile örgütlenme altyapısı güçlendirilmiş; ülkemizdeki dernek, spor kulübü derneği, federasyon gibi sivil toplum kuruluşlarının sayısının ve niteliklerinin hızla artması sağlamıştır. Hali hazırda Türkiye’de DERBİS’e (Dernekler Bilgi Sistemi) kayıtlı 121.985 adet faal dernek bulunmaktadır.

Diğer sivil toplum kuruluşlarından Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği’ni ayıran en önemli özellik üyelerinin tamamı YYS sertifikası sahibi olan ve üyelerini bireyin değil, tüzel kişiliklerin oluştuğu; bu yönüyle yüksek temsil kabiliyeti bulunan tek dernek olmasıdır.

Vizyonumuz doğrultusunda 2019 ila 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi sıralamak gerekirse:

• 7 Eğitim programı düzenledik.
• 13 Makalemiz yayımlandı.
• 1 TV programına katıldık.
• 9 Röportaj verdik.
• 5 STK ziyareti gerçekleştirdik.
• 64 Öneri sunduk 24 önerimiz Bakanlık tarafından kabul edildi.
• 11 Üyemize ait makale yayımladık.
• 1 Rapor sunduk. ’Eşyanın Kayıt Yolu İle Rejime Geçişi’
• 1 Tanıtım filmi yayımladık.
• 4 Bakanlık ziyareti gerçekleştirdik.
• 2 Bölge Müdürlüğü ziyareti gerçekleştirdik.
• 1 Eğitim Akademisi kurduk.
• 1 Basılı ve Dijital dergi yayımladık.
• 4 Webinar gerçekleştirdik.

Derneğimiz, üyelerinden aldığı güçle, geçmişte ortaya koyduğu çarpan etkisini artırarak, öncelikle ülkemiz ihracatını, sonrasında da Yetkilendirilmiş Yükümlü sisteminin geliştirilmesi adına çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.

Mehmet Altay YEGİN
Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları