Yazınız konusu durumlar gümrük idarelerinde olmakta ve ciddi mağduriyetler yaşanmaktadır. Yazınıza ilave olarak şunu belirtmek isterimki 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kanunun 3. Maddesinin 21 nolu fıkrası;"Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiiller, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır." şeklindedir. Dolayısıyla vergilerin kısmen veya tamamen ödenmemesine teşebbüs de aynı şekilde cezalandırılması gerekmektedir. Bu durum ithalatta yapılan beyan yanlışlıkları sebebiyle oluşan vergi farklılıklarına uygulanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234 nolu ceza maddesi ile çelişmekte ve bu karışıklık gümrük idarelerinin yanlış karar vermelerine ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234 nolu ceza maddesi uygulanması gereken durumlara bu maddeyi uygulamayarak daha ağır cezai yaptırımı olan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele kanunun 3. maddesi uygulamalarına neden olabilmektedir. söz konusudur. olan vergi farkına uygulanacak cezalarla bu Dolayısıyla sadece ülkeye sokanların değil teşebbüs edenlerinde bu şekilde cezalandırılması gerekmektedir. Bu durum bir ihalat beyannamesinde sehven ilave etmediğiniz ancak eşya ile alakalı bir aksesuar aksam veya parçaya ait fatura muhteviyatı eşya tespit edilmesiGümrük Kanunu'nun 234. maddesindeki fiillerde