Kendi Kendini Taşıyan Taşıtların Navlun Gideri Nasıl Hesaplanır ?

Son Güncellenme Tarihi: 21.03.2018
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Bugün yürürlükte olan ve vergilendirme de Advalorem (Oran) esasını getirmiş olan "Gümrük Giriş Tarife Cetveli" 474 sayılı Kanun kapsamında yapılmaktadır. Yapılmakta olan bu vergilendirme unsurları için teslim şekilleri, verginin hesaplanması için önemlidir.
Gümrük vergisi matrahına ulaşılması eşyanın CIF kıymetinin belirlenmesinde esas teşkil edeceğinden, teslim şekillerine göre ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına ilave edilecek navlun ile sigorta giderlerinin tespit edilebilmesi için navlun makbuzu ve sigorta poliçesinin beyannameye eklenmesi gerekmektedir.

Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre;
Navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin ibrazının imkânsız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; emsal navlun ve/veya sigorta gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyat eklenir.

Vergi kaybı söz konusu olmaması ve yükümlünün talep etmesi halinde, ithal eşyasının FOB kıymetinin %10 unun navlun ve %3 ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenmesi ile mümkündür.

Kendi kendini taşımak suretiyle gelen hava ve deniz taşıtlarının gümrük kıymetinin tespitinde nakliye giderlerinin ne şekilde tespit edileceği konusunda ise Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 13.08.2008 tarih ve 2008/24 sayılı Genelgesi’nde düzenlenmiştir.

Bu itibarla:
Kendi kendini taşımak suretiyle gelen hava ve deniz taşıtlarının Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar sarf ettikleri akaryakıt bedeli ile o sefere mahsus olmak üzere hesaplanacak yer/liman hizmetleri ve personel giderlerinin nakliye gideri olarak gümrük kıymetine dâhil edilmesi gerekmektedir, denilmektedir.

Ayrıca aynı Kanunun 27 1 (e) maddesinde değişiklik yapılmış; 28 inci maddenin (a) bendi hükmü saklı kalmak üzere, ithal eşyası için Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme giderleri. (07.07.2009/27281 R.G. 5911 s.k. ile değişik)

 Bu bağlamda kendi kendini taşımak suretiyle gelen hava ve deniz taşıtları için yapılan navlun giderleri beyanlarında uygulamada kullanılan ilgili genelge ve değişiklik yapılan Kanun maddesi göz önüne alınarak beyan edilmesi önem arz etmektedir.

M. Altay YEGİN
Gümrük Müşaviri
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları