Kıymet-i İtibar-i İade-i

Son Güncellenme Tarihi: 4.12.2018
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Bakanlık makamının her el değiştirdiğinde, göreve gelen Bakan’ın ilk faaliyetlerinden biri ihracatta kıymet araştırmasında değişiklik yapmaktır.

İhracatçıların makama hayırlı olsun dileklerini iletmeye gittiklerinde;‘efendim biz bu ihracatta kıymet araştırmasından çok şikayetçiyiz.’ diyerek yakınmaya başladıklarından mütevellit sürekli değişikliğe uğramaktadır.

İhracatta kıymet araştırması Genelgelerinin de gerçekleştirilen değişiklikler;

• 10.12.2010 tarih ve 2010/54 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
• 20.12.2011 tarih ve 2011/49 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
• İhracat kıymet araştırmaları ile ilgili 2011/49 sayılı Genelgenin 3’üncü maddesi değiştirilmiştir.
• Hali hazırda son cari Genelge 14.10.2016 tarih ve 2016/14 sayılı olanıdır. Hatta hala değişiklik yapılmak istenmektedir.

Malumunuz Bakanlık Makamı yine değişti Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada;
Hali hazırda 14.10.2016 tarih ve 2016/14 sayılı genelge doğrultusunda ihracatta kıymet araştırmasının ön inceleme ve araştırmalarının bir sisteme konulması ve mükellef şikayetlerinin asgari düzeye indirilmesini teminen mezkûr Genelgenin uygulamasına yönelik yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin bildirilmesi halinde yeniden değerlendirmeye alınacağının bilgisini vermiştir.

Yapılan açıklamayı çok yerinde bularak destekliyorum neden mi ...? 2013 senesinde 2,5 yıl süren ihracatta kıymet araştırmasına yazılan beyannameme ait UYGUNDUR yazısı alınabilmesi için kurum kurum gezdirildiğim içindir.

Peki ihracat kıymet araştırması nedir...? Gümrük İdareleri; ihraç eşyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olduğuna kanaat getirir ise ihracat işlemlerine engel olmadan ön inceleme veya araştırma yapmak üzere bilgi ve belge talebinde bulunmasıdır.

Süreç öncelikle Bölge Müdürlüğü bağlantılarında gerçekleşen ihracat işlemleri üzerinden sorgu yapılmasıdır.

Gerekirse ilgili ihracatçı birliği görüşünün alınması, yapılan değerlendirme sonucunda kıymet araştırmasına gidilmesi yönünde yeterli kanaat elde edilememesi durumunda yükümlü tarafından beyan edilen kıymet dikkate alınarak işlemlerin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Keza; yapılacak değerlendirme sonucunda, kıymetin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olduğuna ilişkin kanaat oluşması ve gerekli görülmesi halinde, bölge müdürlüğünce sonuçlandırılamayan kıymet araştırması taleplerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmesi, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yapılan inceleme sonrasında mali mevzuat açısından incelenmek üzere Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi gerekiyor.

Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen inceleme neticesinde ihraç eşyasının beyan edilen gümrük kıymetinin ihracatçının mali kayıtlarına uygun olmadığı yönünde tespit yapılması halinde, söz konusu tespite göre gümrük işlemlerinin sonuçlandırılması ve ilgili ihracatçı birliğine bilgi verilmesi gerekiyor.

Yani yine kurumlar arası senelerce süren yazışmalar başlatılıyor. Tenkit var peki öneri yok mu ...?O da var ...!

Bu işin patronu ihracatçı birlikleri yani kıymet veri bankası kendilerinde mevcut. Üyeleri vasıtasıyla mamül maliyetlerine kadar ulaşabilecekleri bir alt yapıya sahipler.

Önerim şudur ki; İhracatçı birlikleri nezdinde Kıymet Kurulu kurulması ve üyelerinin; İhracatçı birlikleri, Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı üyelerinden oluşan bir kurul oluşturulmasıdır. Kurul süratle dosyaları sonuçlandırarak mağduriyeti gidereceği düşünülmektedir.

Aksi takdirde mağdur olan ihracatçılarımızın Kadir Kıymet’ini bilemeyeceğiz.

M.Altay YEGİN
Gümrük Müşaviri

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları