Altay bey yazınızda son derece öngörülü tespitler yapmışsınız.geleceğin taşımacılık tercihi demiryolu olacak.Nitekim Halkalı gar güm.müd İran’a transit sevkini kesintisiz (marmaraydan) demiryolu ile yapabilecek.İst. Güm.Böl.transit şube müdürü