Kripton Taşı Görmüş Süpermen

Son Güncellenme Tarihi: 4.05.2018
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Yazıma başlamadan önce; düstur haline gelen tanım ile başlamak istiyorum. Danışman; bir kuruluşta, kurumda bir iş, bir konu üzerinde düşüncesine, bilgisine, yol göstericiliğine, uzmanlığına başvurulan, kendisine danışılan görevli kimse anlamına gelmektedir.

Sektörümüzde Müşavirlik hizmetleri içerisinde tüm dış ticaret süreçlerinin yönetilmesi, gümrük işlemlerinin yapılması ve dış ticaret-belgelendirme -gümrük konularında danışmanlık hizmeti verilmesi ile sürdürülmektedir.

Geniş bir mevzuat bilgisi ile girdiği sınavla, mesleki birikimini ispatlayan Gümrük Komisyoncusu tanımı 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile mali ve kişisel cezai sorumlulukları arttırılarak Gümrük Müşavirliği ünvanı altında anılmaya başlamıştır.

4458 Sayılı Kanun ile başlayan Müşavirlik serüveni sadece saha ile değil ticaretin her aşamasında yol gösterici bir etken haline gelmiştir.

Global bağlamda gerçekleştirilen ticaretin en hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için maliyet unsurları ve kolaylaştırmalar da bu süreç içerisinde önem kazanmıştır.

Dünya ticaretine yön veren en önemli kuruluşlardan olan DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) tarafından Ticaretin Kolaylaştırılması tanımı ; “Uluslararası ticarette malların hareketi için gerekli bilgilerin toplanması, sunulması, iletilmesi ve işleme konulmasını kapsayan uluslararası ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması” olarak tanımlanmaktadır.

7 Aralık 2013 tarihinde DTÖ 9. Bakanlar Konferansı sonunda kabul edilen Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması bu konuda küresel bazda atılan en önemli gelişme olarak kabul edilmektedir.

Yapılan bu anlaşma ile teknik anlamda gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılmasına, uluslararası ticaretin önündeki bürokratik engellerin azaltılmasına yönelik düzenlemeler içermektedir.

Ülkemizde ise 29.02.2016 tarihli ve 2016/8570 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan anlaşma, 110 DTÖ üyesinin iç onay süreçlerini tamamlamasıyla 22.02.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşmanın 23. Maddesinde her ülkenin kendi “Ulusal Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi”ni kurmasının öngörülmesi nedeniyle, 03.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ülkemizde de “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu” tesis edilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

Kurulan bu komite içerisinde Gümrük Müşavirleri’nin olması ve masada söz sahibi olarak yer alması ticaretin kolaylaştırılması içerisinde ne kadar önemli bir rol aldığının kanıtıdır.

Gelecekte saha operasyonlarının azalacağı, elektronik belge ile işlemlerin yapılacağı, her işlem için bilgi ve tecrübesine saha aşamasında değil masa başında danışılan, Danışman Gümrük Müşavirleri marifetiyle yürütüleceği aşikârdır.

Ticaret öncesi ve süresince danışmayan ve ticaretini Danışmanlık üzerinden yürütmeyen ticaret erbabı yüksek maliyetler ile karşı karşıya kaldığında kripton taşı görmüş Süpermen gibi kala kalacaktır.

M.Altay YEGİN
Gümrük Müşaviri
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları