Altay bey, selamlar Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde, (10.12.2020 tarih ve 31330 sayılı R.G. ile değişik. Yürürlük 01.01.2021) menşe şahadetnamesi aranmaz. Denilmektedir Yukarıda yer alan Yönetmelik değişiklik ile 01.01.2021 tarihi itibariyle AB ülkelerinden ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşya için Menşe Şehadetnamesi istenecek mi?