Siz Hangi Yılın Müşavirisiniz?

Son Güncellenme Tarihi: 28.10.2019
Ali Kamer OBAN

Ali Kamer OBAN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Eğitim ve sınav sistemimizdeki değişkenlikten maalesef mesleki sınavlarımızda nasibini alıyor. Bu yıl Ankara Üniversitesi tarafından yapılacak olan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavında tarihimizde ilk kez 4 yanlışın 1 doğruyu götürmesi kuralının uygulanacak olması camiamızda tepkiye neden oldu.Gerçi Ankara Üniversitesi için bizim açımızdan ilklerin üniversitesi demek yanlış olmaz. Son yaptığı sınav olan 2015 yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavında sorduğu iktisat soruları dün gibi aklımızda; sınav sonrasında mağdurların taleplerine meslek örgütlerimizin yeterince hassasiyet göstermemesi, bakanlığın o dönemde böyle bir sınava kayıtsız kalması ve onlarca insanın emeğinin heba olması ise hala hafızalardaki yerini koruyor.

2015 yılından itibaren sınav uygulamalarında bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. 2014 yılına kadar yapılan sınavlar ön eleme ve mesleki yeterlilik olarak iki aşamalı yazılı sınav halindeyken 2015 yılında mesleki yeterlilik yazılı sınavı kaldırılarak sözlü sınav uygulaması getirilmiştir. Başlangıçta net bir şekilde düzenlenmemiş olan sözlü sınav puanlama metodu yapılan itirazlar sonucunda 2016 yılında düzenlenerek puanlama yöntemi belirlenmiştir.Soru Şıkları Değerlendirmesi Üzerinden Sınavlar
2012 yılına kadar 100 soru 4 şık üzerinden yapılan sınavlar 2012-2017 yıllarında 80 soru 4 şık olarak uygulanmıştır. Soru sayısı 2018 yılından itibaren yeniden 100 soru olarak değiştirilmiş ve 5 şık uygulamasına geçilmiştir. Sınavların farklı yıllarda farklı kurumlar tarafından yapılması ve her kurumun farklı soru kalıplarını kullanması sınavlar arasında eşitsizliğe neden olmaktadır; kurumların mevzuata yeterince nüfuz edememesi nedeniyle oluşan soru iptalleri (2015 yılında 14 adet, 2018 yılında 11 adet) mağduriyete yol açmaktadır.

“Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına en fazla üçer kez girilebilir” hükmü dikkate alındığında 2011, 2014 ve 2018 yıllarında sınava giren bir adayın girdiği her sınavda farklı bir uygulama ile karşılaştığını söylemek mümkündür. Kariyer meslek grubunda yer alan mesleğimize katılımın ve nitelikli işgücünün temini için sınav sisteminde adaletin ve sınavlar arasında yeknesaklığın sağlanması son derece önemlidir.

Bugün gelinen noktada Bakanlığımızdan beklentimiz adaylar arasında ayrışmanın olmayacağı, eşitliğin bozulmayacağı ve tartışmaya mahal vermeyecek sınavların yapılmasıdır.

Ali Kamer OBAN
Gümrük Müşaviri
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları